Betekenis van:
ziekteverlof

ziekteverlof (het ~ | meervoud ziekteverloven)
Zelfstandig naamwoord
 • verlof wegens ziekte
"een week/dag/maand ziekteverlof"
"langdurig ziekteverlof"

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. met ziekteverlof is geweest (**)
 2. Ziekteverlof, moederschapsverlof en ander buitengewoon verlof
 3. Ziekteverlof, moeder- en vaderschapsverlof, ouderschapsverlof en ander buitengewoon verlof
 4. De opzeggingstermijn begint niet tijdens moederschapsverlof of ziekteverlof, mits dit ziekteverlof niet langer duurt dan drie maanden.
 5. Het ziekteverlof mag niet langer duren dan de periode van detachering van de betrokkene.
 6. De opzeggingstermijn wordt bovendien tijdens moederschapsverlof of ziekteverlof opgeschort, met inachtneming van de eerder genoemde termijnen;
 7. De werkgever moet een medische keuring aanvragen na ziekteverlof van langer dan 30 dagen.
 8. indien de tijdelijke functionaris zijn functie niet kan hervatten na afloop van het in artikel 52 bedoelde bezoldigde ziekteverlof.
 9. De tijdelijke functionaris met ziekteverlof kan te allen tijde aan een door het Agentschap georganiseerde medische controle worden onderworpen.
 10. Wanneer een personeelslid zijn ziekteverlof in een andere plaats dan zijn standplaats wenst door te brengen, dient de directeur daartoe vooraf toestemming te verlenen.
 11. Bovendien werden de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomsten van Tieliikelaitos betreffende de bij ziekteverlof uitbetaalde lonen pas op 16 februari 2005 aangepast aan die van de privésector.
 12. De tijdelijke functionaris die aantoont ten gevolge van ziekte of ongeval verhinderd te zijn zijn werkzaamheden te verrichten, komt van rechtswege in aanmerking voor ziekteverlof.
 13. iets doen aan het toenemende aantal mensen met langdurig ziekteverlof door op het werk gerichte oplossingen voor te stellen en de arbeidsomstandigheden te verbeteren;
 14. Een zwangerschapsverlof met volledige bezoldiging, dat niet in mindering wordt gebracht op het ziekteverlof of het vakantieverlof, wordt verleend aan functionarissen, na overlegging van de vereiste medische verklaring.
 15. De opzeggingstermijn mag evenwel niet ingaan tijdens een moederschapsverlof, of tijdens een ziekteverlof voorzover dit niet langer dan drie maanden duurt.