Betekenis van:
zinloos

zinloos
Bijvoeglijk naamwoord
 • nutteloos; zonder doel; zinloos; zonder resultaat; vergeefs; tevergeefs; vruchteloos
"doorgaan met discussiëren is zinloos"
"een zinloze woede"

Synoniemen

zinloos
Bijvoeglijk naamwoord
 • iets dat geen zin (nut) heeft
"Sommigen vinden het schrijven voor woordenboek een zinloze bezigheid."

Voorbeeldzinnen

 1. Tot slot houdt SIDE vol dat de steunmaatregelen zinloos waren.
 2. Overeenkomstig de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie is omzetting van de richtlijn, wanneer dat om geografische redenen zinloos is, niet verplicht.
 3. Volgens de Franse autoriteiten waren deze bepalingen zinloos als ze geen deel uitmaakten van een systeem dat een volledige doeltreffendheid waarborgde.
 4. Ten eerste is het duidelijk dat de de-minimisregel niet van toepassing is op de door de regio Piemonte aangenomen regeling; iedere verdere bespreking van dit onderwerp zou dus zinloos zijn.
 5. Voor een lidstaat die niet over een spoorwegsysteem beschikt en niet verwacht er binnen afzienbare tijd over te zullen beschikken, zou de verplichting tot omzetting en uitvoering van de bepalingen van deze richtlijn onevenredig en zinloos zijn.
 6. Het vaststellen van de kosten en van de normale waarde is een essentieel element bij het vaststellen van de individuele situatie van een onderneming en het volledig vervangen van deze gegevens zou zinloos zijn.
 7. Aangezien de Autoriteit in staat is alle huidige activiteiten van de gemeenschappelijke onderneming Galileo in 2006 over te nemen en vervolgens tot een goed einde te brengen, is een verlenging van de bestaansduur van de gemeenschappelijke onderneming Galileo na 2006 zinloos en kostbaar.
 8. De gemeenschappelijke onderneming Galileo na 2006 te laten voortbestaan, lijkt bovendien zinloos en kostbaar, daar de bij Verordening (EG) nr. 1321/2004 [4] van 12 juli 2004 ingestelde Toezichtautoriteit voor het Europees GNSS [5] in staat zal zijn alle huidige activiteiten van de gemeenschappelijke onderneming Galileo in de loop van 2006 geleidelijk over te nemen en vervolgens tot een goed einde te brengen.
 9. Om te voorkomen dat de tweede alinea verkeerd kan worden geïnterpreteerd en zo de eerste alinea zinloos maakt, moet voor de duidelijkheid worden gespecificeerd dat de overdracht, als bedoeld in de tweede alinea, alleen betrekking heeft op de verkoop van toeslagrechten zonder grond, en niet op de verhuur van toeslagrechten, die niet mogelijk is zonder grond.