Vertaling van 4

Inhoud:

Engels
Nederlands
4, four, foursome, iv, little joe, quadruplet, quartet, quatern, quaternary, quaternion, quaternity, tetrad {zn.}
vier
You have four dogs.
Je hebt vier honden.
A table has four legs.
Een tafel heeft vier poten.
4, four, foursome, iv, little joe, quadruplet, quartet, quatern, quaternary, quaternion, quaternity, tetrad {zn.}
quartole
4, four, foursome, iv, little joe, quadruplet, quartet, quatern, quaternary, quaternion, quaternity, tetrad {zn.}
vierspan

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Read chapter 4 for Friday.

Lees voor vrijdag hoofdstuk 4.

This book costs 4 dollars.

Dit boek kost 4 dollar

Our team defeated our opponent 5-4.

Onze ploeg heeft onze tegenstander met 5-4 verslagen.

The Japanese economy grew by 4% last year.

De Japanse economie is vorig jaar met 4 % gegroeid.

Four armed men held up the bank and escaped with $4 million.

Vier gewapende mannen overvielen de bank en zijn ontsnapt met vier miljoen dollar.


Gerelateerd aan 4

four - foursome - iv - little joe - quadruplet - quartet - quatern - quaternary - quaternion - quaternity - tetraddigit - idea - team