Vertaling van idea

Inhoud:

Engels
Nederlands
idea, notion, conception {zn.}
idee 
denkbeeld [o]
notie
voorstelling  [v]
benul [o]
begrip  [o]
No idea.
Geen idee.
That's my idea.
Dat is mijn idee.
concept, idea {zn.}
begrip  [o]
opvatting [v]
To him, hunger was an abstract concept; he always had enough to eat.
Honger was voor hem een abstract begrip; hij had altijd genoeg te eten.
idea, melodic theme, musical theme, theme {zn.}
figuur
conception, idea, notion {zn.}
idee 
begrip  [o]
His idea is practical.
Zijn idee is praktisch.
I had an idea.
Ik had een idee.
idea, melodic theme, musical theme, theme {zn.}
thema [o] (het ~)
idea, thought {zn.}
idee [o] (het ~)
denkbeeld [o] (het ~)
begrip [o] (het ~)
The last person I told my idea to thought I was nuts.
De vorige persoon aan wie ik mijn idee vertelde, dacht dat ik gestoord was.
idea, melodic theme, musical theme, theme {zn.}
thematiek
approximation, estimate, estimation, idea {zn.}
begrotingscijfer


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

No idea.

Geen idee.

I had an idea.

Ik had een idee.

That's my idea.

Dat is mijn idee.

His idea is practical.

Zijn idee is praktisch.

Maybe he liked the idea.

Misschien vond hij het wel een goed idee.

James Madison hated the idea.

James Madison haatte het idee.

I haven't the foggiest idea.

Ik heb geen flauw idee.

That's a really great idea.

Dat is echt een goed idee.

He had a new idea.

Hij had een nieuw idee.

Frankly speaking, I don't like your idea.

Eerlijk gezegd bevalt je idee me niet.

Tom has no idea what to do.

Tom heeft geen idee wat te doen.

Your idea is similar to mine.

Jouw idee is gelijkaardig aan het mijne.

Are you for or against his idea?

Zijn jullie voor of tegen zijn idee?

I have no idea why she got so angry.

Ik heb geen enkel idee waarom zij zo kwaad geworden is.

I had no idea that you were coming.

Ik wist niet dat je zou komen.