Vertaling van theme

Inhoud:

Engels
Nederlands
chorus, refrein, theme {zn.}
refrein
keerrijm
subject, theme, topic {zn.}
onderwerp
thema
stof 
apropos [o]
Our topic of the week is: _____.
Ons thema van de week is: _____.
Your question is not relevant to the subject.
Je vraagt heeft niks met het onderwerp te maken.
motive, reason, ground, motif, motivation, theme, angle {zn.}
beweegreden  [v]
drijfveer [v]
motief 
term
idea, melodic theme, musical theme, theme {zn.}
figuur
motif, theme {zn.}
motief [o] (het ~)
composition, paper, report, theme {zn.}
opstel
I appreciate your request to reproduce 70 copies of my report.
Ik apprecieer jouw vraag om zeventig kopijen van mijn opstel te maken.
In this paper, I compare the folklores of Germany and Holland.
In dit opstel vergelijk ik de volksverhalen van Duitsland en Nederland.
subject, theme, topic {zn.}
thematiek [v] (de ~)
composition, paper, report, theme {zn.}
beoordelingsstaat
conduitestaat
subject, theme, topic {zn.}
zaak [m] (de ~)
chapiter
kapittel [o] (het ~)
gespreksonderwerp [o] (het ~)
base, radical, root, root word, stem, theme {zn.}
stam [m] (de ~)
motif, theme {zn.}
motief [o] (het ~)
idea, melodic theme, musical theme, theme {zn.}
thema [o] (het ~)
composition, paper, report, theme {zn.}
beeldverslag [o] (het ~)
idea, melodic theme, musical theme, theme {zn.}
thematiek