Vertaling van reason

Inhoud:

Engels
Nederlands
to reason {ww.}
redeneren

I reason
you reason
we reason

ik redeneer
jij redeneert
wij redeneren
» meer vervoegingen van redeneren

reason, account, ground, motive {zn.}
reden 
What's the reason?
Wat is de reden?
Everything happens for a reason.
Alles gebeurt om een reden.
reason {zn.}
redenering [v]
redenatie [v]
to reason {ww.}
redeneren
argumenteren
raisonneren

I reason
you reason
we reason

ik redeneer
jij redeneert
wij redeneren
» meer vervoegingen van redeneren

foresight, prudence, reason, sense, wits {zn.}
verstand 
gezond verstand
rede
All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.
Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap…
rationality, reason {zn.}
redelijkheid [v]
cause, reason {zn.}
reden 
oorzaak 
What's the cause?
Wat is de oorzaak?
God is the cause of all things.
God is de oorzaak van alle dingen.
motive, reason, ground, motif, motivation, theme, angle {zn.}
term
drijfveer [v]
motief 
beweegreden  [v]
logical reasoning, reason {zn.}
verstand 
rede
to argue, to reason {ww.}
beargumenteren
argumenteren
onderbouwen
baseren
gronden
funderen

I reason
you reason
we reason

ik beargumenteer
jij beargumenteert
wij beargumenteren
» meer vervoegingen van beargumenteren

to conclude, to reason, to reason out {ww.}
beredeneren
rationaliseren

I reason
you reason
we reason

ik beredeneer
jij beredeneert
wij beredeneren
» meer vervoegingen van beredeneren

to conclude, to reason, to reason out {ww.}
afleiden
besluiten
concluderen
opmaken

I reason
you reason
we reason

ik leid af
jij leidt af
wij leiden af
» meer vervoegingen van afleidenVoorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

What's the reason?

Wat is de reden?

He insulted me without reason.

Hij heeft mij zonder reden beledigd.

Everything happens for a reason.

Alles gebeurt om een reden.

He left for no reason whatsoever.

Hij ging zomaar weg.

Mr White is a man of reason.

Meneer White is een verstandige mens.

Whatever the reason, they did not marry.

Wat ook de reden is, ze zijn niet getrouwd.

You are the reason I'm here.

Je bent de reden dat ik hier ben.

You have good reason to be angry.

Je hebt het recht om boos te zijn.

The reason which he gave is hard to understand.

De reden die hij gaf zijn moeilijk om te begrijpen.

Give me a reason for doing such a thing.

Geef mij één reden om zoiets te doen.

There is no reason why he should resign.

Er is geen reden waarom hij ontslag zou moeten nemen.

For some reason the microphone didn't work earlier.

Om de één of andere reden werkte de microfoon tot nu toe niet.

For some reason I feel more alive at night.

Om de één of andere reden ben ik 's nachts levendiger.

That's one reason why I'll never do it again.

Dat is één reden waarom ik het nooit meer opnieuw zal doen.

There is no reason why I should go there.

Er is geen reden waarom ik naar daar zou gaan.


Gerelateerd aan reason

account - ground - motive - foresight - prudence - sense - wits - rationality - cause - motif - motivation - theme - angle - logical reasoning - arguechew over - explain - determine