Vertaling van determine

Inhoud:

Engels
Nederlands
to determine, to fix, to decide, to set, to settle {ww.}
determineren
nauwkeurig bepalen

I determine
you determine
we determine

ik determineer
jij determineert
wij determineren
» meer vervoegingen van determineren

to define, to determine, to allot {ww.}
omschrijven
bepalen 
definiëren

I determine
you determine
we determine

ik omschrijf
jij omschrijft
wij omschrijven
» meer vervoegingen van omschrijven

How would you define "happiness"?
Hoe zou jij "gelukkigheid" omschrijven?
to define, to determine, to narrow, to pinpoint, to state {ww.}
omschrijven
nader bepalen
preciseren

I determine
you determine
we determine

ik omschrijf
jij omschrijft
wij omschrijven
» meer vervoegingen van omschrijven

to affix, to attach, to determine, to fasten, to fix, to make fast, to secure, to set, to stick, to appoint {ww.}
bepalen 
vastmaken 
bevestigen 
tuigeren
fixeren
vaststellen 

I determine
you determine
we determine

ik bepaal
jij bepaalt
wij bepalen
» meer vervoegingen van bepalen

to decide, to choose, to determine, to resolve, to settle, to adjudicate {ww.}
beslissen 
besluiten 
uitmaken 
zich voornemen

I determine
you determine
we determine

ik beslis
jij beslist
wij beslissen
» meer vervoegingen van beslissen

We find it difficult to decide which one to buy.
We vinden het moeilijk om te beslissen welke te kopen.
But how are you going to decide what is important, and what isn't?
Maar hoe ga je beslissen wat belangrijk is en wat niet?

Gerelateerd aan determine

fix - decide - set - settle - define - allot - narrow - pinpoint - state - affix - attach - fasten - make fast - secure - stick