Vertaling van determine

Inhoud:

Engels
Nederlands
to determine, to fix, to decide, to set, to settle {ww.}
nauwkeurig bepalen
determineren

I determine
you determine
we determine

ik determineer
jij determineert
wij determineren
» meer vervoegingen van determineren

to decide, to choose, to determine, to resolve, to settle, to adjudicate {ww.}
besluiten 
beslissen 
zich voornemen
uitmaken 

I determine
you determine
we determine

ik besluit
jij besluit
wij besluiten
» meer vervoegingen van besluiten

We find it difficult to decide which one to buy.
We vinden het moeilijk om te beslissen welke te kopen.
But how are you going to decide what is important, and what isn't?
Maar hoe ga je beslissen wat belangrijk is en wat niet?
to affix, to attach, to determine, to fasten, to fix, to make fast, to secure, to set, to stick, to appoint {ww.}
vaststellen 
vastmaken 
tuigeren
fixeren
bevestigen 
bepalen 

I determine
you determine
we determine

ik stel vast
jij stelt vast
wij stellen vast
» meer vervoegingen van vaststellen

to define, to determine, to narrow, to pinpoint, to state {ww.}
omschrijven
preciseren
nader bepalen

I determine
you determine
we determine

ik omschrijf
jij omschrijft
wij omschrijven
» meer vervoegingen van omschrijven

How would you define "happiness"?
Hoe zou jij "gelukkigheid" omschrijven?
to define, to determine, to allot {ww.}
omschrijven
definiëren
bepalen 

I determine
you determine
we determine

ik omschrijf
jij omschrijft
wij omschrijven
» meer vervoegingen van omschrijvenGerelateerd aan determine

fix - decide - set - settle - choose - resolve - adjudicate - affix - attach - fasten - make fast - secure - stick - appoint - define