Vertaling van fix

Inhoud:

Engels
Nederlands
to fix, to repair {ww.}
repareren
herstellen 

I fix
you fix
we fix

ik repareer
jij repareert
wij repareren
» meer vervoegingen van repareren

I cannot fix the computer.
Ik kan de computer niet repareren.
We fix all kinds of clocks here.
We repareren allerlei soorten klokken hier.
to fix, to repair, to mend {ww.}
repareren
herstellen 
verstellen
verhelpen
maken 

I fix
you fix
we fix

ik repareer
jij repareert
wij repareren
» meer vervoegingen van repareren

I had my brother repair my bicycle.
Ik liet mijn broer mijn fiets repareren.
I got my son to repair the door.
Ik liet mijn zoon de deur repareren.
to determine, to fix, to decide, to set, to settle {ww.}
nauwkeurig bepalen
determineren

I fix
you fix
we fix

ik determineer
jij determineert
wij determineren
» meer vervoegingen van determineren

to affix, to attach, to determine, to fasten, to fix, to make fast, to secure, to set, to stick, to appoint {ww.}
vaststellen 
vastmaken 
tuigeren
fixeren
bevestigen 
bepalen 

I fix
you fix
we fix

ik stel vast
jij stelt vast
wij stellen vast
» meer vervoegingen van vaststellen

to affix, to fasten, to fix, to secure, to clinch, to consolidate, to firm {ww.}
verstevigen
vastmaken 
vastzetten
bevestigen 

I fix
you fix
we fix

ik verstevig
jij verstevigt
wij verstevigen
» meer vervoegingen van verstevigen

dilemma, fix, quandary, quandry {zn.}
dilemma [o]


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

I cannot fix the computer.

Ik kan de computer niet repareren.

Can you fix the flat tire now?

Kan je die lekke band nu herstellen?

We fix all kinds of clocks here.

We repareren allerlei soorten klokken hier.

I've got to fix my hair.

Ik moet mijn haar opmaken.

Fix a date for the meeting.

Leg een datum vast voor de bijeenkomst.

As soon as I get up, I fix the coffee.

Zodra ik opsta, zet ik koffie.


Gerelateerd aan fix

repair - mend - determine - decide - set - settle - affix - attach - fasten - make fast - secure - stick - appoint - clinch - consolidate