Vertaling van secure

Inhoud:

Engels
Nederlands
to affix, to attach, to determine, to fasten, to fix, to make fast, to secure, to set, to stick, to appoint {ww.}
vaststellen 
vastmaken 
tuigeren
fixeren
bevestigen 
bepalen 

I secure
you secure
we secure

ik stel vast
jij stelt vast
wij stellen vast
» meer vervoegingen van vaststellen

to affix, to fasten, to fix, to secure, to clinch, to consolidate, to firm {ww.}
verstevigen
vastmaken 
vastzetten
bevestigen 

I secure
you secure
we secure

ik verstevig
jij verstevigt
wij verstevigen
» meer vervoegingen van verstevigen

to hook, to couple, to hang, to secure {ww.}
haken

I secure
you secure
we secure

ik haak
jij haakt
wij haken
» meer vervoegingen van haken

to safeguard, to secure {ww.}
vrijwaren
in veiligheid brengen
veilig stellen
beveiligen 

I secure
you secure
we secure

ik vrijwaar
jij vrijwaart
wij vrijwaren
» meer vervoegingen van vrijwaren

to acquire, to get, to obtain, to gain, to secure {ww.}
verkrijgen 
verwerven
behalen 
buitmaken

I secure
you secure
we secure

ik verkrijg
jij verkrijgt
wij verkrijgen
» meer vervoegingen van verkrijgen

Where can I obtain a map of Europe?
Waar kan ik een kaart van Europa verkrijgen?
to abstract, to secure {ww.}
zich toeëigenen
in de wacht slepen
to achieve, to act out, to carry through, to conduct, to implement, to secure, to accomplish {ww.}
verwezenlijken
doorvoeren
tot stand brengen
bewerkstelligen

I secure
you secure
we secure

ik verwezenlijk
jij verwezenlijkt
wij verwezenlijken
» meer vervoegingen van verwezenlijken

to counteract, to neutralize, to secure {ww.}
in veiligheid brengen
beveiligen 

I secure
you secure
we secure

ik beveilig
jij beveiligt
wij beveiligen
» meer vervoegingen van beveiligen

safe, secure {bn.}
behouden 
geborgen
safe
veilig


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Don't climb that ladder - it's not secure.

Niet op die ladder klimmen; hij is niet veilig.

Twitter is better and more secure than Facebook.

Twitter is beter en veiliger dan Facebook.

A secure income is an important thing for me.

Een vast inkomen is een belangrijk iets voor mij.

That child felt secure in his mother's arms.

Het kind voelde zich veilig in de armen van zijn moeder.

As of 1950, the European Coal and Steel Community begins to unite European countries economically and politically in order to secure lasting peace.

Sinds 1950 verenigen Europese landen zich economisch en politiek in de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal om te zorgen voor een blijvende vrede.


Gerelateerd aan secure

affix - attach - determine - fasten - fix - make fast - set - stick - appoint - clinch - consolidate - firm - hook - couple - hang