Vertaling van set

Inhoud:

Engels
Nederlands
to prescribe, to set {ww.}
voorschrijven

I set
you set
we set

ik schrijf voor
jij schrijft voor
wij schrijven voor
» meer vervoegingen van voorschrijven

to affix, to attach, to determine, to fasten, to fix, to make fast, to secure, to set, to stick, to appoint {ww.}
vaststellen 
vastmaken 
tuigeren
fixeren
bevestigen 
bepalen 

I set
you set
we set

ik stel vast
jij stelt vast
wij stellen vast
» meer vervoegingen van vaststellen

to typeset, to compose, to set {ww.}
zetten 

I set
you set
we set

ik zet
jij zet
wij zetten
» meer vervoegingen van zetten

We set out traps for catching cockroaches.
We zetten vallen om kakkerlakken te vangen.
to lay down, to place, to put, to put down, to lay, to set {ww.}
doen 
zetten 
stellen
plaatsen 
steken
leggen 
stoppen 

I set
you set
we set

ik doe
jij doet
wij doen
» meer vervoegingen van doen

I can put things in a box.
Ik kan dingen in een doos steken.
In May, all birds lay an egg.
In mei leggen alle vogeltjes een ei.
to install, to establish, to implement, to set {ww.}
fitten
installeren 
aanleggen 

I set
you set
we set

ik fit
jij fit
wij fitten
» meer vervoegingen van fitten

to assemble, to erect, to mount, to set, to stage {ww.}
zetten 
monteren 

I set
you set
we set

ik zet
jij zet
wij zetten
» meer vervoegingen van zetten

to erect, to establish, to institute, to pitch, to raise, to set, to stand, to set up {ww.}
neerzetten
oprichten
opslaan
vestigen 

I set
you set
we set

ik zet neer
jij zet neer
wij zetten neer
» meer vervoegingen van neerzetten

to determine, to fix, to decide, to set, to settle {ww.}
nauwkeurig bepalen
determineren

I set
you set
we set

ik determineer
jij determineert
wij determineren
» meer vervoegingen van determineren

to go down, to set {ww.}
ondergaan

I set
you set
we set

ik onderga
jij ondergaat
wij ondergaan
» meer vervoegingen van ondergaan

to erect, to establish, to set {ww.}
inrichten
oprichten
stichten 
vestigen 

I set
you set
we set

ik richt in
jij richt in
wij richten in
» meer vervoegingen van inrichten

to locate, to place, to position, to set {ww.}
leggen 
plaatsen 
situeren
stationeren

I set
you set
we set

ik leg
jij legt
wij leggen
» meer vervoegingen van leggen

apparatus, device, set, appliance, gear {zn.}
toestel
hulpmiddel (het ~)
apparaat  [o]
He brought our TV set down to the cellar.
Hij bracht ons TV-toestel naar de kelder.
outfit, set, suit, complement {zn.}
complet [o]
stelletje [o]
set
stel
crockery set, set, service, tableware {zn.}
eetservies [o]
servies
serviesgoed
clique, coterie, junto, set {zn.}
kliek [v]
kongsi
pal
troep
ensemble, suite, set {zn.}
complet [m]
ensemble [o]
inrichting [v]
stel
troep
bevy, collection, group, heap, herd, set, pack, cluster, suite, team, shoal, flight, drove, flock {zn.}
kudde
vlucht 
hoop
groep 
zwerm
troep
stel
set
school 
schare
drift [v]
There's a black sheep in every flock.
Er is een zwart schaap in elke kudde.
These clouds look like a flock of white sheep.
Deze wolken zien eruit als een kudde witte schapen.
series, set, sequence, string {zn.}
serie [v]
reeks 
ris
rist
set


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

He set off to Paris.

Hij vertrok naar Parijs.

They set out last night.

Gisteravond zijn ze vertrokken.

May I set the table?

Mag ik de tafel klaarzetten?

She set out for Thailand.

Ze is op weg naar Thailand.

Those prisoners were set free yesterday.

De gevangene werd gisteren vrijgelaten.

He set fire to his own house.

Hij stak zijn eigen huis in de fik.

On your marks, get set, go!

Op je plaats, klaar, af!

He set out his reasons clearly.

Hij verklaarde zijn redenen duidelijk.

They set out for New York.

Ze gaan vertrekken naar New York.

We set out traps for catching cockroaches.

We zetten vallen om kakkerlakken te vangen.

The king ordered that the prisoner should be set free.

De koning gaf het bevel dat de gevangene vrijgelaten moest worden.

Set the clock right. It's ten minutes fast.

Zet de klok goed. Hij loopt tien minuten voor.

He brought our TV set down to the cellar.

Hij bracht ons TV-toestel naar de kelder.

I was nearly ten when my parents gave me a chemistry set for Christmas.

Ik was bijna tien toen mijn ouders mij een wetenschapsset cadeau deden voor Kerstmis.

They set out with a guide just in case they lost their way.

Ze vertrokken met een gids voor het geval ze verdwaalden.


Gerelateerd aan set

prescribe - affix - attach - determine - fasten - fix - make fast - secure - stick - appoint - typeset - compose - lay down - place - put