Vertaling van set

Inhoud:

Engels
Nederlands
to erect, to establish, to institute, to pitch, to raise, to set, to stand, to set up {ww.}
neerzetten
oprichten
opslaan
vestigen 

I set
you set
we set

ik zet neer
jij zet neer
wij zetten neer
» meer vervoegingen van neerzetten

to go down, to set {ww.}
ondergaan

I set
you set
we set

ik onderga
jij ondergaat
wij ondergaan
» meer vervoegingen van ondergaan

to locate, to place, to position, to set {ww.}
leggen 
plaatsen 
situeren
stationeren

I set
you set
we set

ik leg
jij legt
wij leggen
» meer vervoegingen van leggen

to erect, to establish, to set {ww.}
inrichten
oprichten
stichten 
vestigen 

I set
you set
we set

ik richt in
jij richt in
wij richten in
» meer vervoegingen van inrichten

to affix, to attach, to determine, to fasten, to fix, to make fast, to secure, to set, to stick, to appoint {ww.}
bepalen 
vastmaken 
bevestigen 
tuigeren
fixeren
vaststellen 

I set
you set
we set

ik bepaal
jij bepaalt
wij bepalen
» meer vervoegingen van bepalen

to typeset, to compose, to set {ww.}
zetten 

I set
you set
we set

ik zet
jij zet
wij zetten
» meer vervoegingen van zetten

We set out traps for catching cockroaches.
We zetten vallen om kakkerlakken te vangen.
to determine, to fix, to decide, to set, to settle {ww.}
determineren
nauwkeurig bepalen

I set
you set
we set

ik determineer
jij determineert
wij determineren
» meer vervoegingen van determineren

to prescribe, to set {ww.}
voorschrijven

I set
you set
we set

ik schrijf voor
jij schrijft voor
wij schrijven voor
» meer vervoegingen van voorschrijven

to install, to establish, to implement, to set {ww.}
aanleggen 
fitten
installeren 

I set
you set
we set

ik leg aan
jij legt aan
wij leggen aan
» meer vervoegingen van aanleggen

to assemble, to erect, to mount, to set, to stage {ww.}
zetten 
monteren 

I set
you set
we set

ik zet
jij zet
wij zetten
» meer vervoegingen van zetten

to lay down, to place, to put, to put down, to lay, to set {ww.}
doen 
stellen
zetten 
steken
plaatsen 
leggen 
stoppen 

I set
you set
we set

ik doe
jij doet
wij doen
» meer vervoegingen van doen

I can put things in a box.
Ik kan dingen in een doos steken.
In May, all birds lay an egg.
In mei leggen alle vogeltjes een ei.
series, set, sequence, string {zn.}
serie [v]
reeks 
ris
rist
set
ensemble, suite, set {zn.}
complet [m]
ensemble [o]
inrichting [v]
stel
troep
crockery set, set, service, tableware {zn.}
eetservies [o]
servies
serviesgoed
bevy, collection, group, heap, herd, set, pack, cluster, suite, team, shoal, flight, drove, flock {zn.}
kudde
vlucht 
groep 
hoop
set
troep
drift [v]
stel
schare
zwerm
school 
There's a black sheep in every flock.
Er is een zwart schaap in elke kudde.
These clouds look like a flock of white sheep.
Deze wolken zien eruit als een kudde witte schapen.
apparatus, device, set, appliance, gear {zn.}
toestel
apparaat  [o]
hulpmiddelen
inrichting [v]
He brought our TV set down to the cellar.
Hij bracht ons TV-toestel naar de kelder.
clique, coterie, junto, set {zn.}
kliek [v]
kongsi
pal
troep
outfit, set, suit, complement {zn.}
complet [o]
stelletje [o]
set
stel

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

He set off to Paris.

Hij vertrok naar Parijs.

They set out last night.

Gisteravond zijn ze vertrokken.

May I set the table?

Mag ik de tafel klaarzetten?

She set out for Thailand.

Ze is op weg naar Thailand.

Those prisoners were set free yesterday.

De gevangene werd gisteren vrijgelaten.

He set fire to his own house.

Hij stak zijn eigen huis in de fik.

On your marks, get set, go!

Op je plaats, klaar, af!

He set out his reasons clearly.

Hij verklaarde zijn redenen duidelijk.

They set out for New York.

Ze gaan vertrekken naar New York.

We set out traps for catching cockroaches.

We zetten vallen om kakkerlakken te vangen.

The king ordered that the prisoner should be set free.

De koning gaf het bevel dat de gevangene vrijgelaten moest worden.

Set the clock right. It's ten minutes fast.

Zet de klok goed. Hij loopt tien minuten voor.

He brought our TV set down to the cellar.

Hij bracht ons TV-toestel naar de kelder.

I was nearly ten when my parents gave me a chemistry set for Christmas.

Ik was bijna tien toen mijn ouders mij een wetenschapsset cadeau deden voor Kerstmis.

They set out with a guide just in case they lost their way.

Ze vertrokken met een gids voor het geval ze verdwaalden.


Gerelateerd aan set

erect - establish - institute - pitch - raise - stand - set up - go down - locate - place - position - affix - attach - determine - fasten