Vertaling van lay down

Inhoud:

Engels
Nederlands
to lay down, to place, to put, to put down, to lay, to set {ww.}
doen 
zetten 
stellen
plaatsen 
steken
leggen 
stoppen 
I can put things in a box.
Ik kan dingen in een doos steken.
In May, all birds lay an egg.
In mei leggen alle vogeltjes een ei.
to establish, to lay down, to make {ww.}
afperken
vastleggen
to establish, to lay down, to make {ww.}
afleggen
to establish, to lay down, to make {ww.}
neervlijen

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

She lay down on the floor and started reading.

Ze lag neer op de grond en begon te lezen.

We should lay down a few ground rules before we begin.

We zouden enkele basisregels moeten vaststellen voor we eraan beginnen.


Gerelateerd aan lay down

place - put - put down - lay - set - establish - makedetermine - take off - lay