Vertaling van lay

Inhoud:

Engels
Nederlands
to lay {ww.}
leggen 
neerleggen 
vlijen

I lay
you lay
we lay

ik leg
jij legt
wij leggen
» meer vervoegingen van leggen

In May, all birds lay an egg.
In mei leggen alle vogeltjes een ei.
lay {bn.}
leke-
wereldlijk
to put off, to take off, to lay, to put down {ww.}
uittrekken
uitdoen
afleggen 
afdoen
uitkrijgen
afzetten 

I lay
you lay
we lay

ik trek uit
jij trekt uit
wij trekken uit
» meer vervoegingen van uittrekken

Do I have to take off my shoes here?
Moet ik hier mijn schoenen uitdoen?
We are supposed to take off our shoes at the entrance.
Het is de bedoeling dat we onze schoenen uittrekken aan de ingang.
to lay down, to place, to put, to put down, to lay, to set {ww.}
doen 
stellen
zetten 
steken
plaatsen 
leggen 
stoppen 

I lay
you lay
we lay

ik doe
jij doet
wij doen
» meer vervoegingen van doen

I can put things in a box.
Ik kan dingen in een doos steken.
Don't forget to put out the fire.
Vergeet niet het vuur uit te doen.

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

I lay on my bed.

Ik lig op mijn bed.

The hill lay covered with snow.

De heuvel was bedekt met sneeuw.

One thousand buildings lay in ruins.

Duizend gebouwen lagen in puin.

In May, all birds lay an egg.

In mei leggen alle vogeltjes een ei.

She lay down on the floor and started reading.

Ze lag neer op de grond en begon te lezen.

We should lay down a few ground rules before we begin.

We zouden enkele basisregels moeten vaststellen voor we eraan beginnen.


Gerelateerd aan lay

put off - take off - put down - lay down - place - put - set