Vertaling van lay

Inhoud:

Engels
Nederlands
to lay {ww.}
leggen 
vlijen
neerleggen 

I lay
you lay
we lay

ik leg
jij legt
wij leggen
» meer vervoegingen van leggen

In May, all birds lay an egg.
In mei leggen alle vogeltjes een ei.
lay {bn.}
leke-
wereldlijk
to lay, to place, to pose, to position, to put, to set {ww.}
leggen

I lay
you lay
we lay

ik leg
jij legt
wij leggen
» meer vervoegingen van leggen

to lay {ww.}
leggen

I lay
you lay
we lay

ik leg
jij legt
wij leggen
» meer vervoegingen van leggen

to lay, to place, to pose, to position, to put, to set {ww.}
leggen
rusten
neerleggen
voorleggen
deponeren

I lay
you lay
we lay

ik leg
jij legt
wij leggen
» meer vervoegingen van leggen

to lay down, to place, to put, to put down, to lay, to set {ww.}
doen 
zetten 
stellen
plaatsen 
steken
leggen 
stoppen 

I lay
you lay
we lay

ik doe
jij doet
wij doen
» meer vervoegingen van doen

I can put things in a box.
Ik kan dingen in een doos steken.
Don't forget to put out the fire.
Vergeet niet het vuur uit te doen.
to put off, to take off, to lay, to put down {ww.}
uittrekken
uitdoen
uitkrijgen
afzetten 
afleggen 
afdoen

I lay
you lay
we lay

ik trek uit
jij trekt uit
wij trekken uit
» meer vervoegingen van uittrekken

Do I have to take off my shoes here?
Moet ik hier mijn schoenen uitdoen?
We are supposed to take off our shoes at the entrance.
Het is de bedoeling dat we onze schoenen uittrekken aan de ingang.
to lay, to put down, to repose {ww.}
aanleggen

I lay
you lay
we lay

ik leg aan
jij legt aan
wij leggen aan
» meer vervoegingen van aanleggen

to lay, to put down, to repose {ww.}
platleggen

I lay
you lay
we lay

ik leg plat
jij legt plat
wij leggen plat
» meer vervoegingen van platleggen

to lay, to place, to pose, to position, to put, to set {ww.}
aanzetten

I lay
you lay
we lay

ik zet aan
jij zet aan
wij zetten aan
» meer vervoegingen van aanzetten

to lay, to place, to pose, to position, to put, to set {ww.}
opstellen

I lay
you lay
we lay

ik stel op
jij stelt op
wij stellen op
» meer vervoegingen van opstellen

to lay, to place, to pose, to position, to put, to set {ww.}
stellen
plaatsen

I lay
you lay
we lay

ik stel
jij stelt
wij stellen
» meer vervoegingen van stellen

to lay, to place, to pose, to position, to put, to set {ww.}
doen
stoppen
steken

I lay
you lay
we lay

ik doe
jij doet
wij doen
» meer vervoegingen van doen

to lay, to place, to pose, to position, to put, to set {ww.}
steken

I lay
you lay
we lay

ik steek
jij steekt
wij steken
» meer vervoegingen van steken

ballad, lay {zn.}
draairichting [v] (de ~)
laic, lay, secular {bn.}
seculair
ballad, lay {zn.}
ballade [v] (de ~)
laic, lay, secular {bn.}
eeuwenlang
ballad, lay {zn.}
sproke
laic, lay, secular {bn.}
seculair

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

I lay on my bed.

Ik lig op mijn bed.

The hill lay covered with snow.

De heuvel was bedekt met sneeuw.

One thousand buildings lay in ruins.

Duizend gebouwen lagen in puin.

In May, all birds lay an egg.

In mei leggen alle vogeltjes een ei.

She lay down on the floor and started reading.

Ze lag neer op de grond en begon te lezen.

We should lay down a few ground rules before we begin.

We zouden enkele basisregels moeten vaststellen voor we eraan beginnen.


Gerelateerd aan lay

place - pose - position - put - set - lay down - put down - put off - take off - repose - ballad - laic - secularlay - bring forth - apply - unlock - stand - displace - dig - direction - proportional - poem - long - account