Vertaling van position

Inhoud:

Engels
Nederlands
position, locus, posture, situation, stand, attitude {zn.}
positie [v]
stand
houding  [v]
He got an important position in the company.
Hij heeft een belangrijke positie binnen het bedrijf.
to locate, to place, to position, to set {ww.}
plaatsen 
stationeren
situeren
leggen 

I position
you position
we position

ik plaats
jij plaatst
wij plaatsen
» meer vervoegingen van plaatsen

I can place the palms of my hands on the floor without bending my knees.
Ik kan mijn handpalmen op de vloer plaatsen zonder mijn knieën te buigen.
distinction, eminence, position, prominence, stature {zn.}
uitnemendheid [v]
voornaamheid [v]
uitmuntendheid [v]
attitude, position, stance {zn.}
houding  [v]
contention, viewpoint, position, stand, stance, standpoint, angle {zn.}
standpunt
post, capacity, job, office, position, station, appointment {zn.}
baan  [v]
post 
wachtpost
plaats  [v]
werkkring [m]
betrekking  [v]
ambt  [o]
I'm looking for a job.
Ik zoek een baan.
My sister has a job.
Mijn zus heeft een baan.
viewpoint, point of view, angle, outlook, position, stand, stance, standpoint {zn.}
standpunt
gezichtspunt
function, job, office, post, capacity, position {zn.}
baan  [v]
functie
plaats  [v]
werkkring [m]
betrekking  [v]
ambt  [o]
Tom is looking for a job.
Tom is op zoek naar een baan.
Your job hangs by a thread.
Jouw baan hangt aan een zijden draadje.
to lay, to place, to pose, to position, to put, to set {ww.}
deponeren
voorleggen
leggen
neerleggen
rusten

I position
you position
we position

ik deponeer
jij deponeert
wij deponeren
» meer vervoegingen van deponeren

to lay, to place, to pose, to position, to put, to set {ww.}
doen
stoppen
steken

I position
you position
we position

ik doe
jij doet
wij doen
» meer vervoegingen van doen

to lay, to place, to pose, to position, to put, to set {ww.}
steken

I position
you position
we position

ik steek
jij steekt
wij steken
» meer vervoegingen van steken

to lay, to place, to pose, to position, to put, to set {ww.}
aanzetten

I position
you position
we position

ik zet aan
jij zet aan
wij zetten aan
» meer vervoegingen van aanzetten

to lay, to place, to pose, to position, to put, to set {ww.}
leggen

I position
you position
we position

ik leg
jij legt
wij leggen
» meer vervoegingen van leggen

to lay, to place, to pose, to position, to put, to set {ww.}
stellen
plaatsen

I position
you position
we position

ik stel
jij stelt
wij stellen
» meer vervoegingen van stellen

to lay, to place, to pose, to position, to put, to set {ww.}
opstellen

I position
you position
we position

ik stel op
jij stelt op
wij stellen op
» meer vervoegingen van opstellenVoorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

He got an important position in the company.

Hij heeft een belangrijke positie binnen het bedrijf.

I have pleasure in applying for the advertised position.

Graag solliciteer ik naar de door u uitgeschreven vacature.


Gerelateerd aan position

locus - posture - situation - stand - attitude - locate - place - set - distinction - eminence - prominence - stature - stance - contention - viewpointlay - apply - dig - unlock - displace - stand