Vertaling van situation

Inhoud:

Engels
Nederlands
conjuncture, situation {zn.}
conjunctuur [v]
circumstances, conditions, situation, state of affairs {zn.}
situatie [v]
toestand 
stand van zaken
stand
I'm far from happy about this situation.
Ik ben verre van blij met deze situatie.
In a similar situation, I'd do the same.
In een gelijkaardige situatie zou ik hetzelfde doen.
position, locus, posture, situation, stand, attitude {zn.}
positie [v]
stand
houding  [v]
He got an important position in the company.
Hij heeft een belangrijke positie binnen het bedrijf.
situation {zn.}
toestand [m] (de ~)
position, situation {zn.}
rechtstoestand
rechtspositie [v] (de ~)
position, situation {zn.}
positie [v] (de ~)
site, situation {zn.}
vindplaats [m] (de ~)
berth, billet, office, place, position, post, situation, spot {zn.}
plaats
arbeidsplaats [m] (de ~)
The meeting took place yesterday.
De ontmoeting had gisteren plaats.
The match didn't take place.
De wedstrijd vond niet plaats.


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Now I know my situation!

Nu weet ik waar ik aan toe ben!

I'm far from happy about this situation.

Ik ben verre van blij met deze situatie.

In a similar situation, I'd do the same.

In een gelijkaardige situatie zou ik hetzelfde doen.

We all need to learn to deal with this situation.

We moeten allemaal leren omgaan met deze situatie.

He is now in a very difficult situation.

Hij bevindt zich nu in een heel moeilijke situatie.

Another factor to be taken into consideration is that the present situation is favourable to us.

Een andere factor waar rekening mee moet worden gehouden is, dat de huidige situatie gunstig is voor ons.


Gerelateerd aan situation

conjuncture - circumstances - conditions - state of affairs - position - locus - posture - stand - attitude - site - berth - billet - office - place - poststate - position - circumstance - place