Vertaling van post

Inhoud:

Engels
Nederlands
to post, to mail {ww.}
posten
op de post doen

I post
you post
we post

ik post
jij post
wij posten
» meer vervoegingen van posten

She forgot to mail the letter.
Ze vergat de brief te posten.
Please remember to post the letter.
Denk er alsjeblieft aan om de brief te posten.
post, capacity, job, office, position, station, appointment {zn.}
baan  [v]
post 
wachtpost
plaats  [v]
werkkring [m]
betrekking  [v]
ambt  [o]
I'm looking for a job.
Ik zoek een baan.
My sister has a job.
Mijn zus heeft een baan.
to placard, to post, to post up, to bill {ww.}
aanplakken
afficheren
beplakken

I post
you post
we post

ik plak aan
jij plakt aan
wij plakken aan
» meer vervoegingen van aanplakken

to paste, to paste up, to placard, to post, to post up {ww.}
aanplakken

I post
you post
we post

ik plak aan
jij plakt aan
wij plakken aan
» meer vervoegingen van aanplakken

to placard, to post, to post up, to bill {ww.}
afficheren
aanplakken

I post
you post
we post

ik afficheer
jij afficheert
wij afficheren
» meer vervoegingen van afficheren

to placard, to post, to post up, to bill {ww.}
afficheren
aanplakken

I post
you post
we post

ik afficheer
jij afficheert
wij afficheren
» meer vervoegingen van afficheren

pole, post, stake, stanchion, prop, strut, standard {zn.}
post 
paal
stijl
deurpost [m]
By lack of attention, she hit the post with her car.
Door onoplettendheid botste ze met haar auto tegen de paal.
Please remember to post this letter.
Alsjeblieft denk eraan dat je deze brief post.
mail, post {zn.}
post 
posterijen
Don't forget to post the letter.
Vergeet niet de brief op de post te doen.
The secretary opened the mail which had been delivered that morning.
De secretaresse opende de post welke die ochtend geleverd was.
function, job, office, post, capacity, position {zn.}
ambt  [o]
baan  [v]
betrekking  [v]
werkkring [m]
plaats  [v]
functie


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Where's the post office?

Waar is het postkantoor?

Please remember to post the letter.

Denk er alsjeblieft aan om de brief te posten.

Please remember to post this letter.

Alsjeblieft denk eraan dat je deze brief post.

Don't forget to post the letter.

Vergeet niet de brief op de post te doen.

I want you to go to the post office.

Ik wil dat je naar het postkantoor gaat.

This is a post office and that is a bank.

Dit is een postkantoor, en dat een bank.

I worked in a post office during the summer vacation.

In de zomervakantie heb ik op een postkantoor gewerkt.

By lack of attention, she hit the post with her car.

Door onoplettendheid botste ze met haar auto tegen de paal.

Excuse me, but would you please tell me the way to the post office?

Excuseert u mij, kunt u mij de weg naar het postkantoor wijzen?


Gerelateerd aan post

mail - capacity - job - office - position - station - appointment - placard - post up - bill - paste - paste up - pole - stake - stanchioncover - glue - announce