Vertaling van cover

Inhoud:

Engels
Nederlands
to cover, to defilade {ww.}
dekking laten zoeken
to cover, to overlay, to lag, to plate, to protect, to face, to coat, to back {ww.}
overtrekken
bekleden 

I cover
you cover
we cover

ik overtrek
jij overtrekt
wij overtrekken
» meer vervoegingen van overtrekken

to cover, to wrap up {ww.}
beleggen 
dekken 
bedekken 
toedekken

I cover
you cover
we cover

ik beleg
jij belegt
wij beleggen
» meer vervoegingen van beleggen

cover, lid {zn.}
deksel  [o]
dekplaat [v]
cover, blanket {zn.}
bedekking [v]
dek  [o]
cover {zn.}
boekomslag [o]
cover, outer cover {zn.}
buitenband [m]
cover, lid {zn.}
deksel  [o]
cover, hood, lid, wrapper, jacket {zn.}
bedekking [v]
deksel  [o]
kaft
omslag [o]
kap [v]
cover, blanket {zn.}
dek  [o]
dekking [v]
bedekking [v]
hulsel
cover, lid {zn.}
dekplaat [v]
deksel  [o]
to go through, to pass through, to cover {ww.}
afleggen 
aflopen 
doorgaan
gaan door

I cover
you cover
we cover

ik leg af
jij legt af
wij leggen af
» meer vervoegingen van afleggen

to protect, to cover, to back {ww.}
behoeden
beschermen 

I cover
you cover
we cover

ik behoed
jij behoedt
wij behoeden
» meer vervoegingen van behoeden

to comprise, to cover, to encompass, to embrace {ww.}
beslaan 
omvatten 

I cover
you cover
we cover

ik besla
jij beslaat
wij beslaan
» meer vervoegingen van beslaan

to govern, to restrain, to cover, to head, to master, to be in charge, to be in charge of {ww.}
aanvoeren
besturen 
regeren 

I cover
you cover
we cover

ik voer aan
jij voert aan
wij voeren aan
» meer vervoegingen van aanvoeren

to command, to cover, to sweep {ww.}
bestrijken

I cover
you cover
we cover

ik bestrijk
jij bestrijkt
wij bestrijken
» meer vervoegingen van bestrijken

to cross, to go beyond, to cover, to pass {ww.}
overlopen
oversteken
overgaan

I cover
you cover
we cover

ik overloop
jij overloopt
wij overlopen
» meer vervoegingen van overlopen

to protect, to shelter, to cover, to shield {ww.}
beschermen 
beschutten 
behoeden

I cover
you cover
we cover

ik bescherm
jij beschermt
wij beschermen
» meer vervoegingen van beschermen

You have to protect your family.
Je moet je gezin beschermen.
Everyone must protect their own family.
Iedereen moet zijn eigen familie beschermen.
binding, cover {zn.}
band [m]
protection, cover {zn.}
bescherming  [v]
toeverlaat
begunstiging [v]
Everyone has the right to work, to free choice of employment, to just and favourable conditions of work and to protection against unemployment.
Iedereen heeft recht op arbeid, op vrije beroepskeuze, op goede en rechtvaardige werkvoorwaarden, en op bescherming tegen werkloosheid.
cap, beret, cover {zn.}
baret  [v]
kapje [o]
muts  [v]
pet [v]
protection, shelter, cover {zn.}
bescherming  [v]
beschutting [v]
beveiliging  [v]
binding, cover {zn.}
band [m]
boekband [m]

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Don't judge a book by its cover.

Beoordeel iemand niet op zijn uiterlijk.

This carpet is big enough to cover the whole floor.

Dit vloerkleed is groot genoeg om de hele vloer te bedekken.

Forests cover around 9.4% of the earth's surface.

Bossen bedekken 9,4% van het aardoppervlak.

Tom has put a cover on the pot.

Tom heeft een deksel op de pan gelegd.

He tells a new lie to cover up those that came before.

Hij vertelt een nieuwe leugen om de voorafgaande te verdoezelen.

The burglar broke into the house under the cover of night.

De inbreker brak in het huis onder dekking van de nacht.

At first, we could make ends meet, but as it continued we became unable to cover our expenses.

In het begin konden we de eindjes aan elkaar knopen maar na verloop van tijd konden we onze kosten niet meer dekken.

That will cover items such as blankets, tents, mobile kitchens and electrical generators.

Hieronder vallen bijvoorbeeld dekens, tenten, verplaatsbare keukens en generatoren.

In my opinion it should also cover organic production, for example.

Ik ben van mening dat bijvoorbeeld ook biologische landbouw hieronder moet vallen.


Gerelateerd aan cover

defilade - overlay - lag - plate - protect - face - coat - back - wrap up - lid - blanket - outer cover - hood - wrapper - jacket