Vertaling van bill

Inhoud:

Engels
Nederlands
bill, note, ticket {zn.}
kaartje  [o]
ticket [o]
biljet  [o]
Don't forget the ticket.
Vergeet het kaartje niet.
I don't have a ticket.
Ik heb geen ticket.
bill, calculation, account, reckoning, tally, check, calculus {zn.}
rekening  [v]
berekening  [v]
nota [v]
calculatie 
bill, pruning-knife, billhook {zn.}
snoeimes
to bill, to charge {ww.}
belasten
aanslaan
fiscaliseren

I bill
you bill
we bill

ik belast
jij belast
wij belasten
» meer vervoegingen van belasten

to placard, to post, to post up, to bill {ww.}
aanplakken
afficheren

I bill
you bill
we bill

ik plak aan
jij plakt aan
wij plakken aan
» meer vervoegingen van aanplakken

to bill, to charge {ww.}
factureren

I bill
you bill
we bill

ik factureer
jij factureert
wij factureren
» meer vervoegingen van factureren

to bill, to charge {ww.}
berekenen

I bill
you bill
we bill

ik bereken
jij berekent
wij berekenen
» meer vervoegingen van berekenen

to invoice, to bill {ww.}
declareren
factureren

I bill
you bill
we bill

ik declareer
jij declareert
wij declareren
» meer vervoegingen van declareren

to placard, to post, to post up, to bill {ww.}
aanplakken
afficheren

I bill
you bill
we bill

ik plak aan
jij plakt aan
wij plakken aan
» meer vervoegingen van aanplakken

to placard, to post, to post up, to bill {ww.}
aanplakken
afficheren
beplakken

I bill
you bill
we bill

ik plak aan
jij plakt aan
wij plakken aan
» meer vervoegingen van aanplakken

placard, poster, bill, card, notice, posting {zn.}
poster [m]
aanplakbiljet  [o]
affiche 
plakkaat
placard, poster, bill, card, notice, posting {zn.}
plakkaat
poster [m]
aanplakbiljet  [o]
affiche 
reclamebiljet
placard, poster, bill, card, notice, posting {zn.}
aanplakbiljet  [o] (het ~)
plakkaat [o] (het ~)
publikatie
affiche  [m] (de/het ~)
poster [m]
placard, poster, bill, card, notice, posting {zn.}
muurkrant [m] (de ~)
aanplakbiljet  [o]
affiche 
poster [m]
plakkaat
invoice, bill {zn.}
rekening 
nota [v]
factuur  [v]
Here is the bill.
Hier is de rekening.
The bill, please.
De rekening, alstublieft.
negotiable security, note, bill, negotiable instrument {zn.}
waardepapier
effect  [o]
beak, bill, spout, nozzle, mouthpiece {zn.}
nebbe
vogelbek [m]
tuit [v]
snavel  [m]
neb [v]
bek  [m]
draught, bill, draw {zn.}
traite
placard, poster, bill, card, notice, posting {zn.}
plakkaat
aanplakbiljet  [o]
poster [m]
affiche  [m] (de/het ~)
placard, poster, bill, card, notice, posting {zn.}
plakkaat
poster [m]
aanplakbiljet  [o]
affiche 
raambiljet


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Here is the bill.

Hier is de rekening.

Bill has many friends.

Bill heeft veel vrienden.

The bill, please.

De rekening, alstublieft.

Come on, Bill.

Kom op, Bill.

Bill was in Japan.

Bill was in Japan.

Bill will return next week.

Bill komt volgende week terug.

Bill is my best friend.

Bill is mijn beste vriend.

Bill made me a nice dress.

Bill heeft me een mooie jurk gemaakt.

The bill amounted to 100 dollars.

De rekening bedroeg 100 dollar.

Bill did not commit the crime.

Bill heeft de misdaad niet begaan.

Bill was killed by that man.

Bill werd gedood door die man.

Bill was killed by an intruder.

Bill was door een inbreker vermoord.

Bill often fails to keep his word.

Bill houdt zijn woord vaak niet.

Could I have the bill, please?

Zou ik de rekening mogen hebben, alstublieft?

Bill is nervous about the exam.

Bill is zenuwachtig voor het examen.


Gerelateerd aan bill

note - ticket - calculation - account - reckoning - tally - check - calculus - pruning-knife - billhook - charge - placard - post - post up - invoiceglue - bill - include - announce - cover - illustration - placard - magazine