Vertaling van magazine

Inhoud:

Engels
Nederlands
magazine, periodical, revue, journal, review {zn.}
tijdschrift  [o]
magazine
revue [v]
periodiek 
Don't throw away this magazine.
Gooi dit tijdschrift niet weg.
When will the new magazine come out?
Wanneer komt het nieuwe tijdschrift uit?
magazine {zn.}
magazine [o]
The magazine is issued twice a month.
Het magazine komt twee keer per maand uit.
gazette, newspaper, paper, magazine, periodical {zn.}
krant  [v]
nieuwsblad
courant  [v]
blad  [o]
Where is the newspaper?
Waar is de krant?
What newspaper do you take?
Welke krant nemen jullie?
magazine {zn.}
blad [o] (het ~)
cartridge clip, cartridge holder, clip, magazine {zn.}
mitrailleurband
patroonband
cartridge clip, cartridge holder, clip, magazine {zn.}
magazijn [o] (het ~)
cartridge clip, cartridge holder, clip, magazine {zn.}
kruitmagazijn
kruitkamer
cartridge clip, cartridge holder, clip, magazine {zn.}
magazine [o] (het ~)

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Don't throw away this magazine.

Gooi dit tijdschrift niet weg.

The magazine is issued twice a month.

Het magazine komt twee keer per maand uit.

When will the new magazine come out?

Wanneer komt het nieuwe tijdschrift uit?

May I look at that magazine?

Mag ik dat tijdschrift even zien?

The magazine you lent me is very interesting.

Het tijdschrift dat je me geleend hebt is erg interessant.

The shop had sold out its stock of that magazine.

De winkel had dat tijdschrift niet meer, het was uitverkocht.

Tom flipped through the pages of the magazine.

Tom bladerde door de bladzijdes van het tijdschrift.


Gerelateerd aan magazine

periodical - revue - journal - review - gazette - newspaper - paper - cartridge clip - cartridge holder - clippublication - ammo - case - storage space - news