Vertaling van newspaper

Inhoud:

Engels
Nederlands
newspaper, paper {zn.}
krantebedrijf
gazette, newspaper, paper, magazine, periodical {zn.}
krant  [v]
nieuwsblad
courant  [v]
blad  [o]
Where is the newspaper?
Waar is de krant?
What newspaper do you take?
Welke krant nemen jullie?
daily paper, journal, daily, newspaper, daily newspaper {zn.}
dagblad [o]
newspaper, newsprint {zn.}
krantenpapier
newspaper, paper {zn.}
paper [m] (de ~)
The student decided to abridge his paper by taking out unnecessary details.
De student besloot zijn paper in te korten door de overbodige details eruit te halen.
newspaper, paper {zn.}
krant
Which newspaper do you read?
Welke krant lees jij?
The boy has a newspaper.
De jongen heeft een krant.
newspaper, paper {zn.}
brief
newspaper, newspaper publisher, paper {zn.}
persorgaan

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

I'm reading the newspaper.

Ik ben de krant aan het lezen.

Where is the newspaper?

Waar is de krant?

What newspaper do you take?

Welke krant nemen jullie?

Which newspaper do you read?

Welke krant lees jij?

The boy has a newspaper.

De jongen heeft een krant.

I haven't read today's newspaper yet.

Ik heb de krant van vandaag nog niet gelezen.

There is nothing interesting in the newspaper.

Er staat niets interessants in de krant.

Which newspaper do you usually read?

Welke krant lees je meestal?

He reads the newspaper every morning.

Iedere morgen leest hij de krant.

She reads the newspaper every morning.

Ze leest elke morgen de krant.

I read in the newspaper that he had been murdered.

Ik las in de krant dat hij vermoord werd.

According to the newspaper there was an earthquake in Mexico.

Volgens deze krant was er een aardbeving in Mexico.

Buy our newspaper and win a trip to Khmelnytsky!

Koop onze krant en win een reis naar Chmelnytsky!

Can I have a look at your newspaper?

Mag ik uw krant even zien?

According to the newspaper, there was a big fire last night.

Volgens de krant was er gisteren een grote brand.


Gerelateerd aan newspaper

paper - gazette - magazine - periodical - daily paper - journal - daily - daily newspaper - newsprint - newspaper publishersector - paper - account - publisher - record - medium