Vertaling van review

Inhoud:

Engels
Nederlands
to review {ww.}
een parade afnemen
inspecteren

I review
you review
we review

ik inspecteer
jij inspecteert
wij inspecteren
» meer vervoegingen van inspecteren

to review {ww.}
bespreken 
recenseren

I review
you review
we review

ik bespreek
jij bespreekt
wij bespreken
» meer vervoegingen van bespreken

review, revision {zn.}
herziening [v]
revisie [v]
review {zn.}
recensie [v]
review {zn.}
herlezing [v]
to inspect, to review, to scrutinize {ww.}
schouwen
inspecteren
inspectie houden
visiteren

I review
you review
we review

ik schouw
jij schouwt
wij schouwen
» meer vervoegingen van schouwen

to re-examine, to review {ww.}
herkeuren

I review
you review
we review

ik herkeur
jij herkeurt
wij herkeuren
» meer vervoegingen van herkeuren

to reconsider, to review, to revisit {ww.}
heroverwegen

I review
you review
we review

ik heroverweeg
jij heroverweegt
wij heroverwegen
» meer vervoegingen van heroverwegen

to audit, to check, to supervise, to verify, to collate, to moderate, to oversee, to review, to examine {ww.}
controleren
surveilleren
aflezen
checken
nakijken
toezien

I review
you review
we review

ik controleer
jij controleert
wij controleren
» meer vervoegingen van controleren

I just wanted to check my email.
Ik wilde net mijn e-mail gaan controleren.
You should check the engine coolant level regularly.
Je moet het niveau van de koelvloeistof in de motor regelmatig controleren.
re-examination, review {zn.}
herkeuring [v]
herexamen
inspection, review {zn.}
inspectie  [v]
schouwing [v]
visitatie [v]
schouw
examination, investigation, test, exam, review, scrutiny {zn.}
examen  [o]
keuring [v]
onderzoek 
nauwkeurig onderzoek
magazine, periodical, revue, journal, review {zn.}
tijdschrift  [o]
magazine
periodiek 
revue [v]
Don't throw away this magazine.
Gooi dit tijdschrift niet weg.
When will the new magazine come out?
Wanneer komt het nieuwe tijdschrift uit?