Vertaling van case

Inhoud:

Engels
Nederlands
case {zn.}
naamval 
action, case, hearing, lawsuit, suit, trial {zn.}
zaak 
rechtsgeding 
proces
gerechtszaak
geding
rechtszaak
Voilá! Case resolved!
Zaak opgelost!
The case is closed.
De zaak wordt gesloten.
affair, business, case, matter, issue, question, thing {zn.}
zaak 
ding  [o]
aangelegenheid  [v]
affaire  [v]
Let me say one thing.
Laat mij een ding zeggen.
You just have to promise me one thing.
Je moet me alleen één ding beloven.
affair, case, matter {zn.}
geval 
zaak 
They are going to investigate the affair.
Zij gaan de zaak onderzoeken.
I have nothing to do with the affair.
Ik heb niets met de zaak te maken.
box, case, tin {zn.}
doos [v]
slof 
What's in the box?
Wat zit er in de doos?
I found the box empty.
Ik heb de doos leeg gevonden.
box, container, jug, vessel, bucket, can, case, bottle, crate, jar, pot, sack, chest, pail, tin, urn {zn.}
doos [v]
fles  [v]
emmer 
pot  [m]
urn
kruik 
krat  [o]
kist  [v]
vat  [o]
zak
korf [m]
koker [m]
foedraal [o]
etui [o]
bak  [m]
The bucket was full of water.
De emmer was vol water.
The pot calls the kettle black.
De pot verwijt de ketel.


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

The case is closed.

De zaak wordt gesloten.

He's a hopeless case.

Hij is een hopeloos geval.

This is the case.

Dit is het geval.

Voilá! Case resolved!

Zaak opgelost!

In case of fire, dial 119.

In geval van brand, bel 119.

That isn't the case in Japan.

Dat is niet het geval in Japan.

In case it rains, I won't go.

In geval dat het regent, zal ik niet vertrekken.

Take an umbrella with you in case it should rain.

Neem een paraplu met je mee in het geval dat het gaat regenen.

In case of fire, do not use the lift.

Gebruik niet de lift in geval van brand.

In any case, it's no business of yours.

Hoe dan ook, het gaat je niks aan.

In case something is not clear, please contact us.

In het geval dat iets niet duidelijk is, neemt u alstublieft contact met ons op.

What number should I call in case of an emergency?

Welk nummer moet ik bellen in geval van nood?

In any case, it's none of your business.

Hoe dan ook, het gaat je niks aan.

Don't forget to take an umbrella in case it rains.

Vergeet geen paraplu mee te nemen voor het geval dat het regent.

In any case you had better obey your parents.

In alle geval kunt ge beter gehoorzamen aan uw ouders.


Gerelateerd aan case

action - hearing - lawsuit - suit - trial - affair - business - matter - issue - question - thing - box - tin - container - jug