Vertaling van box

Inhoud:

Engels
Nederlands
to box {ww.}
boksen

I box
you box
we box

ik boks
jij bokst
wij boksen
» meer vervoegingen van boksen

box {zn.}
postbus
box {zn.}
doosje [o]
On a nice spring day, when Jan was digging in the sandbox in the backyard, he found a small box. In the box was a shining switchblade with a mysterious…
Op een mooie lentedag, toen Jan in de zandbak in de achtertuin aan het graven was, vond hij een klein doosje. In het doosje zat een blinkende…
box {zn.}
box [m]
luidsprekerbox
box, chest {zn.}
bak  [m]
kist  [v]
schrijn [o]
box, case, tin {zn.}
doos [v]
slof 
box, container, jug, vessel, bucket, can, case, bottle, crate, jar, pot, sack, chest, pail, tin, urn {zn.}
doos [v]
bak  [m]
etui [o]
foedraal [o]
koker [m]
korf [m]
pot  [m]
zak
vat  [o]
kist  [v]
fles  [v]
krat  [o]
emmer 
kruik 
urn
to box, to package {ww.}
verpakken
inpakken

I box
you box
we box

ik verpak
jij verpakt
wij verpakken
» meer vervoegingen van verpakken

cadre, frame, framework, box, context, level, official, parameters {zn.}
lijst 
omlijsting [v]
kader
raam 
Do you like the frame on this painting?
Vind je de lijst van dit schilderij mooi?
lodge, box, loggia {zn.}
loge
loggia
box-tree, box {zn.}
palmboompje [o]
buksboom [m]
buxus [m]
palmstruik [m]

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

What's in the box?

Wat zit er in de doos?

I found the box empty.

Ik heb de doos leeg gevonden.

I found the empty box.

Ik heb de lege doos gevonden.

I can put things in a box.

Ik kan dingen in een doos steken.

This box is filled with apples.

Deze doos is gevuld met appels.

My heavens, what an enormous box!

Lieve hemel, wat een enorme doos!

That box is too small to hold all these things.

Die doos is te klein om al deze dingen te houden.

This box is twice as large as that one.

Deze doos is twee keer zo groot als die daar.

He took the heavy box down from the shelf.

Hij nam de zware doos van de plank.

This box is not as big as that one.

Deze doos is niet zo groot als die.

The box was empty when I opened it.

De doos was leeg toen ik hem openmaakte.

He was holding a large box in his arms.

Hij had een grote doos in zijn armen.

This box is empty. It has nothing in it.

Deze doos is leeg. Er zit niets in.

If you look carefully, you'll see that the box has a false bottom.

Als je goed kijkt dan zie je dat de doos een valse bodem heeft.

This box is so large that it cannot go into my bag.

Deze doos is zo groot dat hij niet in mijn tas past.


Gerelateerd aan box

chest - case - tin - container - jug - vessel - bucket - can - bottle - crate - jar - pot - sack - pail - urncover