Vertaling van bottle

Inhoud:

Engels
Nederlands
to bottle {ww.}
bottelen

I bottle
you bottle
we bottle

ik bottel
jij bottelt
wij bottelen
» meer vervoegingen van bottelen

bottle {zn.}
fles  [v]
Please open the bottle.
Open de fles alsjeblieft.
Fill this bottle with water.
Vul deze fles met water.
to bottle {ww.}
bottelen

I bottle
you bottle
we bottle

ik bottel
jij bottelt
wij bottelen
» meer vervoegingen van bottelen

bottle, feeding bottle, nursing bottle {zn.}
melkfles
bottle {zn.}
flacon [m] (de ~)
bottle {zn.}
fles [m] (de ~)
They stole my wine bottle!
Ze stalen mijn fles wijn!
The bottle is made of glass.
De fles is van glas.
box, container, jug, vessel, bucket, can, case, bottle, crate, jar, pot, sack, chest, pail, tin, urn {zn.}
doos [v]
fles  [v]
emmer 
pot  [m]
urn
kruik 
krat  [o]
kist  [v]
vat  [o]
zak
korf [m]
koker [m]
foedraal [o]
etui [o]
bak  [m]
The bucket was full of water.
De emmer was vol water.
The pot calls the kettle black.
De pot verwijt de ketel.
bottle, feeding bottle, nursing bottle {zn.}
melkfles
zuigfles [m] (de ~)

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Please open the bottle.

Open de fles alsjeblieft.

Fill this bottle with water.

Vul deze fles met water.

They stole my wine bottle!

Ze stalen mijn fles wijn!

I beg you, give me a bottle!

Ik smeek het je, geef me een fles.

The bottle is made of glass.

De fles is van glas.

Give me a bottle of wine.

Geef me een fles wijn.

They celebrated his success by opening a bottle of wine.

Ze vierden het succes door een fles wijn te openen.

There is no water left in the bottle.

Er zit geen water meer in de fles.

There was a little milk left in the bottle.

Er was een klein beetje melk over in de fles.

Put the cap back on the bottle in case the cat knocks it over.

Doe de dop terug op de fles voor het geval de kat hem omstoot.

"I know," said Al-Sayib, getting a new bottle of Fanta. "This is serious business. So why'd you call?"

"Weet ik," zei Al-Sayib, terwijl hij een nieuwe fles Fanta haalde. "Dit is een serieuze aangelegenheid. Maar waarom bel je?"


Gerelateerd aan bottle

feeding bottle - nursing bottle - box - container - jug - vessel - bucket - can - case - crate - jar - pot - sack - chest - pailbottle - barrel