Vertaling van matter

Inhoud:

Engels
Nederlands
matter {zn.}
zelfstandigheid [v]
stof 
materie [v]
matter, stuff, substance {zn.}
stof 
spul
substantie  [v]
zelfstandigheid [v]
goedje [o]
pus, matter {zn.}
pus
etter  [m]
affair, business, case, matter, issue, question, thing {zn.}
zaak 
ding  [o]
aangelegenheid  [v]
affaire  [v]
Let me say one thing.
Laat mij een ding zeggen.
You just have to promise me one thing.
Je moet me alleen één ding beloven.
affair, case, matter {zn.}
geval 
zaak 
They are going to investigate the affair.
Zij gaan de zaak onderzoeken.
Voilá! Case resolved!
Zaak opgelost!
to count, to matter, to weigh {ww.}
uitmaken
verrotten
schelen
verrekken

I matter
you matter
we matter

ik maak uit
jij maakt uit
wij maken uit
» meer vervoegingen van uitmaken

to count, to matter, to weigh {ww.}
tellen
meetellen
gelden
spelen
meespreken

I matter
you matter
we matter

ik tel
jij telt
wij tellen
» meer vervoegingen van tellen

He can't count.
Hij kan niet tellen.
My son can already count up to one hundred.
Mijn zoon kan al tot honderd tellen.


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

It's an indisputable matter.

Het is een onbetwistbare zaak.

Radioactive matter is dangerous.

Radioactieve stoffen zijn gevaarlijk.

That is another matter.

Dat is een ander probleem.

It doesn't matter.

Het maakt niet uit.

It doesn't matter anymore.

Het maakt niet meer uit.

How do you view this matter?

Wat denkt u over deze zaak?

We should obey the law no matter what happens.

Wat er ook gebeurt, wij moeten gehoorzamen aan de wet.

Let us settle the matter without a third party.

laat ons de kwestie zonder een derde partij regelen.

Tom has told Mary all he knows about the matter.

Tom heeft aan Mary alles gezegd wat hij over de situatie weet.

It doesn't matter which, just pick three books.

Kies gewoon drie boeken uit, maakt niet uit welke.

It doesn't matter whether he comes or not.

Het doet er niet toe of hij komt of niet.

It doesn't matter which team wins the game.

Het maakt niet uit welk team de wedstrijd wint.

No matter what the excuse, he is to be blamed.

Ongeacht wat het excuus is, hij is te wijten.

The Americans had nothing to do with the matter.

De Amerikanen hadden niets te maken met de kwestie.

"What's the matter?" asked the little white rabbit.

"Wat is er?" vroeg het kleine witte konijn.


Gerelateerd aan matter

stuff - substance - pus - affair - business - case - issue - question - thing - count - weighmean