Vertaling van business

Inhoud:

Engels
Nederlands
business, commerce, trade, transaction {zn.}
zaak 
transactie
negotie
handel 
nering [v]
koopmanschap [o]
business, commercial, mercantile {bn.}
commercieel
handels-
business {zn.}
zaken
Business is business.
Zaken zijn zaken.
Business is business!
Zaken zijn zaken.
company, partnership, business, business concern, business organisation, business organization, concern {zn.}
firma [m] (de ~)
vennootschap [v]
The administration decided to move the home office of the company to Hawaii.
De administratie besliste de zetel van de firma te verplaatsen naar Hawaï.
company, business {zn.}
gezelschap [o]
vennootschap [v]
maatschappij  [v]
compagnie [v]
I really enjoyed your company.
Ik genoot echt van je gezelschap.
affair, business, case, matter, issue, question, thing {zn.}
zaak 
ding  [o]
aangelegenheid  [v]
affaire  [v]
Let me say one thing.
Laat mij een ding zeggen.
You just have to promise me one thing.
Je moet me alleen één ding beloven.
enterprise, business, venture {zn.}
bedrijf  [o]
onderneming  [v]
Tom's business is doing very well.
Tom's bedrijf doet het heel goed.
He inherited the business from his father.
Hij heeft het bedrijf van zijn vader geërfd.


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Business is business.

Zaken zijn zaken.

Business is business!

Zaken zijn zaken.

Mind your own business!

Bemoei je met je eigen zaken!

Mind your own business.

Bemoei je met je eigen zaken.

It's none of your business.

Dat zijn jouw zaken niet.

Tom's business is doing very well.

Tom's bedrijf doet het heel goed.

Father established his business 40 years ago.

Vader stichtte zijn onderneming 40 jaar geleden.

He inherited the business from his father.

Hij heeft het bedrijf van zijn vader geërfd.

I think we can do business together.

Ik denk dat we samen zaken kunnen doen.

Look, this is my business card.

Alstublieft, hier is mijn visitekaartje.

I don't like to mix business with pleasure.

Ik meng niet graag zaken met plezier.

In any case, it's none of your business.

Hoe dan ook, het gaat je niks aan.

In any case, it's no business of yours.

Hoe dan ook, het gaat je niks aan.

These endless business trips are telling on his marriage.

Deze eindeloze zakenreizen vertellen veel over zijn huwelijk.

I'm here on business /on vacation

Ik ben hier voor zaken / op vakantie