Vertaling van company

Inhoud:

Engels
Nederlands
company, partnership, business, business concern, business organisation, business organization, concern {zn.}
firma [m] (de ~)
vennootschap [v]
The administration decided to move the home office of the company to Hawaii.
De administratie besliste de zetel van de firma te verplaatsen naar Hawaï.
company, business {zn.}
gezelschap [o]
vennootschap [v]
maatschappij  [v]
compagnie [v]
I really enjoyed your company.
Ik genoot echt van je gezelschap.
company {zn.}
gezelschap [o]
company, limited liability {zn.}
besloten vennootschap [v]
company, partnership {zn.}
vennootschap [v]
onderneming [v] (de ~)
gang, squad, company {zn.}
vendel
ploeg 
rot
compagnie [v]


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

I really enjoyed your company.

Ik genoot echt van je gezelschap.

You could start your own company.

Je zou jouw eigen bedrijf kunnen starten.

My older brother manages that company.

Mijn oudere broer runt dat bedrijf.

Management of a company is different from ownership of a company.

Beheer van een bedrijf is niet hetzelfde als eigenaar zijn van een bedrijf.

That company is managed by my older brother.

Dat bedrijf wordt gerund door mijn oudere broer.

The company has branches in 12 European countries.

Het bedrijf heeft vestigingen in 12 Europese landen.

There are some foreign workers in my company as well.

In mijn bedrijf zijn er ook een aantal buitenlandse werknemers.

A man is known by the company he keeps.

Aan zijn vrienden kent men de man.

He got an important position in the company.

Hij heeft een belangrijke positie binnen het bedrijf.

The administration decided to move the home office of the company to Hawaii.

De administratie besliste de zetel van de firma te verplaatsen naar Hawaï.

My father offered his services to a well-known trade company.

Mijn vader heeft zijn diensten aangeboden aan een bekende handelsonderneming.

John turned his back on the company and started on his own.

John heeft dit bedrijf verlaten en is zijn eigen zaak begonnen.

They hired a moving company to transport their belongings to their new home.

Ze hebben een verhuisfirma gevraagd om hun eigendommen naar hun nieuwe woning te verhuizen.

He should be promoted in the light of what he has done for this company.

Hij moet worden gepromoot aan de hand van wat hij gedaan heeft voor dit bedrijf.

Our company is planning to build a new chemical plant in Russia.

Ons bedrijf is van plan een nieuwe chemische fabriek te bouwen in Rusland.