Vertaling van concern

Inhoud:

Engels
Nederlands
to concern, to relate, to pertain, to refer, to affect, to apply {ww.}
zich verhouden
verkeren
aanbelangen
betreffen 
aangaan 

I concern
you concern
we concern

ik verkeer
jij verkeert
wij verkeren
» meer vervoegingen van verkeren

to concern, to involve, to pertain {ww.}
raken 
betreffen 
gelden
aangaan 

I concern
you concern
we concern

ik raak
jij raakt
wij raken
» meer vervoegingen van raken

concern, importance, seriousness, significance, weight {zn.}
gewicht
belang  [o]
zwaarwichtigheid [v]
betekenis  [v]
belangrijkheid [v]
I haven't lost any weight.
Ik heb geen gewicht verloren.
I've lost a little weight.
Ik heb een beetje gewicht verloren.
concern, issue {zn.}
aanbelang [o]
concern {zn.}
concern [o]
company, partnership, business, business concern, business organisation, business organization, concern {zn.}
firma [m] (de ~)
vennootschap [v]
The administration decided to move the home office of the company to Hawaii.
De administratie besliste de zetel van de firma te verplaatsen naar Hawaï.
care, concern {zn.}
zorg
zorgvuldigheid [v]
kommer
bekommernis [v]
Take care.
Zorg goed voor jezelf.
His behavior is my primary concern.
Zijn gedrag is mijn belangrijkste zorg.
anxiety, agitation, concern, disquiet, fear, trouble, unease {zn.}
zorg
ongerustheid [v]
beduchtheid [v]
to bear on, to come to, to concern, to have-to doe with, to pertain, to refer, to relate, to touch, to touch on {ww.}
doorverwijzen

I concern
you concern
we concern

ik verwijs door
jij verwijst door
wij verwijzen door
» meer vervoegingen van doorverwijzen

to bear on, to come to, to concern, to have-to doe with, to pertain, to refer, to relate, to touch, to touch on {ww.}
gaan

I concern
you concern
we concern

ik ga
jij gaat
wij gaan
» meer vervoegingen van gaan

to bear on, to come to, to concern, to have-to doe with, to pertain, to refer, to relate, to touch, to touch on {ww.}
aanbelangen
betreffen
bewegen
gaan
gelden
handelen
slaan
raken
treffen
aankomen
aangaan
draaien

I concern
you concern
we concern

ik betref
jij betreft
wij betreffen
» meer vervoegingen van betreffen


Gerelateerd aan concern

relate - pertain - refer - affect - apply - involve - importance - seriousness - significance - weight - issue - company - partnership - business - business concerncompany - refer - be - entail