Vertaling van concern

Inhoud:

Engels
Nederlands
to concern, to involve, to pertain {ww.}
raken 
betreffen 
gelden
aangaan 

I concern
you concern
we concern

ik raak
jij raakt
wij raken
» meer vervoegingen van raken

to concern, to relate, to pertain, to refer, to affect, to apply {ww.}
zich verhouden
verkeren
aanbelangen
betreffen 
aangaan 

I concern
you concern
we concern

ik verkeer
jij verkeert
wij verkeren
» meer vervoegingen van verkeren

concern {zn.}
concern [o]
concern, importance, seriousness, significance, weight {zn.}
gewicht
belang  [o]
zwaarwichtigheid [v]
betekenis  [v]
belangrijkheid [v]
I haven't lost any weight.
Ik heb geen gewicht verloren.
I've lost a little weight.
Ik heb een beetje gewicht verloren.
concern, issue {zn.}
aanbelang [o]
company, partnership, business, business concern, business organisation, business organization, concern {zn.}
firma [m] (de ~)
vennootschap [v]
The administration decided to move the home office of the company to Hawaii.
De administratie besliste de zetel van de firma te verplaatsen naar Hawaï.
anxiety, agitation, concern, disquiet, fear, trouble, unease {zn.}
zorg
ongerustheid [v]
beduchtheid [v]
His behavior is my primary concern.
Zijn gedrag is mijn belangrijkste zorg.
care, concern {zn.}
zorg
zorgvuldigheid [v]
kommer
bekommernis [v]
Take care.
Zorg goed voor jezelf.
I keep old books with care.
Ik bewaar oude boeken met zorg.
to bear on, to come to, to concern, to have-to doe with, to pertain, to refer, to relate, to touch, to touch on {ww.}
doorverwijzen

I concern
you concern
we concern

ik verwijs door
jij verwijst door
wij verwijzen door
» meer vervoegingen van doorverwijzen

to bear on, to come to, to concern, to have-to doe with, to pertain, to refer, to relate, to touch, to touch on {ww.}
gaan

I concern
you concern
we concern

ik ga
jij gaat
wij gaan
» meer vervoegingen van gaan

to bear on, to come to, to concern, to have-to doe with, to pertain, to refer, to relate, to touch, to touch on {ww.}
aanbelangen
betreffen
bewegen
gaan
gelden
handelen
slaan
raken
treffen
aankomen
aangaan
draaien

I concern
you concern
we concern

ik betref
jij betreft
wij betreffen
» meer vervoegingen van betreffenGerelateerd aan concern

involve - pertain - relate - refer - affect - apply - importance - seriousness - significance - weight - issue - company - partnership - business - business concerncompany - refer - be - entail