Vertaling van be

Inhoud:

Engels
Nederlands
to be {ww.}
zijn 
wezen
That would be unfair.
Dat zou oneerlijk zijn.
Let's be fair.
Laat ons eerlijk zijn.
to be, to exist {ww.}
zijn
wezen
There exist several stars which are larger than our Sun.
Er zijn veel sterren die groter zijn dan onze zon.
Facts do not cease to exist because they are ignored.
Feiten houden niet op te bestaan omdat ze genegeerd zijn.
to be, to comprise, to constitute, to make up, to represent {ww.}
zijn
uitmaken
vormen
Let's be friends.
Laten we vrienden zijn.
Let's be honest.
Laat ons eerlijk zijn.
to be {ww.}
zijn
zitten
uithangen
verkeren
ophouden
wezen
bevinden
verwijlen
vertoeven
toeven
pozen
Is this supposed to be a currant bun? You almost need to cycle from one currant to another, so few are there.
Moet dit een krentenbol zijn? Je moet haast fietsen van de ene krent naar de andere, zo weinig zitten er in.
It will be cloudy.
Het gaat bewolkt zijn.
to be, to cost {ww.}
zijn
worden
maken
komen
kosten
belopen
bedragen
This will cost €30.
Dat zal € 30,- kosten.
The cigars cost two Marks.
De sigaren kosten twee mark.
to be, to live {ww.}
bestaan
existeren
to be, to equal {ww.}
huizen

I be! (gebiedende wijs)

to be, to live {ww.}
leven

I be! (gebiedende wijs)

be found, be located, find oneself, be {zn.}
zich bevinden
atomic number 4, be, beryllium, glucinium {zn.}
beryllium


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Be loved.

Wees geliefd.

Be cheerful.

Wees vrolijk.

It can't be!

Dat kan niet waar zijn!

We better be going.

We kunnen beter gaan.

Be kind to others.

Wees aardig voor anderen.

We'll always be friends.

We zullen altijd vrienden zijn.

That would be unfair.

Dat zou oneerlijk zijn.

It cannot be true.

Dat kan niet waar zijn.

Let's be fair.

Laat ons eerlijk zijn.

Let's be friends.

Laten we vrienden zijn.

God be with us.

God zij met ons.

It can't be true.

Dat kan niet waar zijn.

I'll be your teacher.

Ik zal jouw leraar zijn.

This can't be true.

Dit kan onmogelijk waar zijn.

Traitors will be deported.

Verraders zullen gedeporteerd worden.