Vertaling van be

Inhoud:

Engels
Nederlands
to be {ww.}
wezen
zijn 

I be! (gebiedende wijs)

to be, to equal {ww.}
huizen
to be, to live {ww.}
leven
Live and let live.
Leven en laten leven.
We live in peace.
We leven in vrede.
to be, to live {ww.}
existeren
bestaan
to be {ww.}
zijn
zitten
verkeren
verwijlen
wezen
toeven
vertoeven
pozen
ophouden
bevinden
uithangen
Is this supposed to be a currant bun? You almost need to cycle from one currant to another, so few are there.
Moet dit een krentenbol zijn? Je moet haast fietsen van de ene krent naar de andere, zo weinig zitten er in.
Let's be honest.
Laat ons eerlijk zijn.
to be, to exist {ww.}
zijn
wezen
There exist several stars which are larger than our Sun.
Er zijn veel sterren die groter zijn dan onze zon.
Facts do not cease to exist because they are ignored.
Feiten houden niet op te bestaan omdat ze genegeerd zijn.
to be, to comprise, to constitute, to make up, to represent {ww.}
zijn
vormen
uitmaken
That would be unfair.
Dat zou oneerlijk zijn.
Let's be fair.
Laat ons eerlijk zijn.
to be, to cost {ww.}
zijn
worden
maken
komen
kosten
bedragen
belopen
This will cost €30.
Dat zal € 30,- kosten.
The cigars cost two Marks.
De sigaren kosten twee mark.
be found, be located, find oneself, be {zn.}
zich bevinden
atomic number 4, be, beryllium, glucinium {zn.}
beryllium

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Be loved.

Wees geliefd.

Be cheerful.

Wees vrolijk.

It can't be!

Dat kan niet waar zijn!

We better be going.

We kunnen beter gaan.

Be kind to others.

Wees aardig voor anderen.

We'll always be friends.

We zullen altijd vrienden zijn.

That would be unfair.

Dat zou oneerlijk zijn.

It cannot be true.

Dat kan niet waar zijn.

Let's be fair.

Laat ons eerlijk zijn.

Let's be friends.

Laten we vrienden zijn.

God be with us.

God zij met ons.

It can't be true.

Dat kan niet waar zijn.

I'll be your teacher.

Ik zal jouw leraar zijn.

This can't be true.

Dit kan onmogelijk waar zijn.

Traitors will be deported.

Verraders zullen gedeporteerd worden.