Vertaling van equal

Inhoud:

Engels
Nederlands
to equal, to match, to parallel {ww.}
gelijk zijn aan
evenaren

I equal
you equal
we equal

ik evenaar
jij evenaart
wij evenaren
» meer vervoegingen van evenaren

equal, even, level {bn.}
eender
egaal
gelijk
gelijkmatig
to equal, to match, to rival, to touch {ww.}
opwegen
evenaren

I equal
you equal
we equal

ik weeg op
jij weegt op
wij wegen op
» meer vervoegingen van opwegen

adequate, appropriate, equal {bn.}
adequaat 
geschikt 
peer, equal {zn.}
gelijke
weerga
portuur [v]
evenknie [v]
Everyone, without any discrimination, has the right to equal pay for equal work.
Iedereen heeft het recht op gelijke verloning, zonder discriminatie.
to be, to equal {ww.}
huizen

I equal
you equal
we equal

ik huis
jij huist
wij huizen
» meer vervoegingen van huizen

compeer, equal, match, peer {zn.}
leeftijdgenoot
compeer, equal, match, peer {zn.}
gelijke [m] (de ~)
evenknie [m] (de ~)


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

All men are equal.

Alle mensen zijn gelijk.

The two mountains are of equal height.

De twee bergen zijn even hoog.

Everyone, without any discrimination, has the right to equal pay for equal work.

Iedereen heeft het recht op gelijke verloning, zonder discriminatie.

You may write in any language you want. In Tatoeba, all languages are equal.

Je mag schrijven in welke taal je maar wilt. Hier op Tatoeba zijn alle talen gelijk.

The sum of the squares of the legs is equal to the square of the hypotenuse.

De som van de kwadraten van de rechthoekszijden is gelijk aan het kwadraat van de hypotenusa.

All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.

Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen.


Gerelateerd aan equal

match - parallel - even - level - rival - touch - adequate - appropriate - peer - be - compeerequalise - be - individual