Vertaling van level

Inhoud:

Engels
Nederlands
to level {ww.}
nivelleren

I level
you level
we level

ik nivelleer
jij nivelleert
wij nivelleren
» meer vervoegingen van nivelleren

to level {ww.}
aan de schouder brengen
aanleggen 

I level
you level
we level

ik leg aan
jij legt aan
wij leggen aan
» meer vervoegingen van aanleggen

level, tier, standard {zn.}
niveau 
peil
hoogte
plan  [o]
I won't stoop to his level.
Ik verlaag me niet tot zijn niveau.
The level of the school is high.
Het niveau van de school is hoog.
to dig off, to level {ww.}
afgraven
weggraven

I level
you level
we level

ik graaf af
jij graaft af
wij graven af
» meer vervoegingen van afgraven

to even, to level {ww.}
egaliseren
gelijkmaken
vlakken

I level
you level
we level

ik egaliseer
jij egaliseert
wij egaliseren
» meer vervoegingen van egaliseren

to even, to level, to flatten, to roll, to smooth {ww.}
effenen
gelijkmaken
slechten

I level
you level
we level

ik effen
jij effent
wij effenen
» meer vervoegingen van effenen

cadre, frame, framework, box, context, level, official, parameters {zn.}
lijst 
omlijsting [v]
kader
raam 
Do you like the frame on this painting?
Vind je de lijst van dit schilderij mooi?
even, flat, level, smooth {bn.}
effen
gelijk
vlak
equal, even, level {bn.}
eender
egaal
gelijk
gelijkmatig
horizontal, level {bn.}
horizontaal
platliggend
waterpas

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

I won't stoop to his level.

Ik verlaag me niet tot zijn niveau.

The level of the school is high.

Het niveau van de school is hoog.

I am trying my level best.

Ik doe mijn best.

Water boils at 100 degrees Celsius at sea level.

Op zeeniveau kookt water bij 100 graden Celsius.

The mountain is 2000 meters above sea level.

De berg is tweeduizend meter boven het zeeniveau.

I'd like to study in China to improve the level of my Chinese.

Ik wil graag in China studeren om het niveau van mijn Chinees te verbeteren.

You should check the engine coolant level regularly.

Je moet het niveau van de koelvloeistof in de motor regelmatig controleren.

Using Esperanto with him, I sense that we both are at the same level, at least from a linguistic point of view.

Als ik Esperanto gebruik met hem, voel ik dat we beiden op hetzelfde peil staan, tenminste als we dat zien uit het oogpunt van taal.

Using Esperanto with him, I feel that we are both at the same level, at least from a lingual point of view.

Als ik Esperanto gebruik met hem, voel ik dat we beiden op hetzelfde peil staan, tenminste als we dat zien uit het oogpunt van taal.


Gerelateerd aan level

tier - standard - dig off - even - flatten - roll - smooth - cadre - frame - framework - box - context - official - parameters - flat