Vertaling van level

Inhoud:

Engels
Nederlands
to level {ww.}
aanleggen 
aan de schouder brengen

I level
you level
we level

ik leg aan
jij legt aan
wij leggen aan
» meer vervoegingen van aanleggen

to level {ww.}
nivelleren

I level
you level
we level

ik nivelleer
jij nivelleert
wij nivelleren
» meer vervoegingen van nivelleren

level, tier, standard {zn.}
niveau 
peil
plan  [o]
hoogte
I won't stoop to his level.
Ik verlaag me niet tot zijn niveau.
The level of the school is high.
Het niveau van de school is hoog.
to even, to level {ww.}
gelijkmaken
vlakken
egaliseren

I level
you level
we level

ik maak gelijk
jij maakt gelijk
wij maken gelijk
» meer vervoegingen van gelijkmaken

to even, to level, to flatten, to roll, to smooth {ww.}
gelijkmaken
slechten
effenen

I level
you level
we level

ik maak gelijk
jij maakt gelijk
wij maken gelijk
» meer vervoegingen van gelijkmaken

to dig off, to level {ww.}
weggraven
afgraven

I level
you level
we level

ik graaf af
jij graaft af
wij graven af
» meer vervoegingen van afgraven

equal, even, level {bn.}
eender
egaal
gelijk
gelijkmatig
even, flat, level, smooth {bn.}
effen
gelijk
vlak
cadre, frame, framework, box, context, level, official, parameters {zn.}
lijst 
raam 
kader
omlijsting [v]
Do you like the frame on this painting?
Vind je de lijst van dit schilderij mooi?
horizontal, level {bn.}
horizontaal
platliggend
waterpas


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

I won't stoop to his level.

Ik verlaag me niet tot zijn niveau.

The level of the school is high.

Het niveau van de school is hoog.

I am trying my level best.

Ik doe mijn best.

Water boils at 100 degrees Celsius at sea level.

Op zeeniveau kookt water bij 100 graden Celsius.

The mountain is 2000 meters above sea level.

De berg is tweeduizend meter boven het zeeniveau.

I'd like to study in China to improve the level of my Chinese.

Ik wil graag in China studeren om het niveau van mijn Chinees te verbeteren.

You should check the engine coolant level regularly.

Je moet het niveau van de koelvloeistof in de motor regelmatig controleren.

Using Esperanto with him, I sense that we both are at the same level, at least from a linguistic point of view.

Als ik Esperanto gebruik met hem, voel ik dat we beiden op hetzelfde peil staan, tenminste als we dat zien uit het oogpunt van taal.

Using Esperanto with him, I feel that we are both at the same level, at least from a lingual point of view.

Als ik Esperanto gebruik met hem, voel ik dat we beiden op hetzelfde peil staan, tenminste als we dat zien uit het oogpunt van taal.


Gerelateerd aan level

tier - standard - even - flatten - roll - smooth - dig off - equal - flat - cadre - frame - framework - box - context - official