Vertaling van standard

Inhoud:

Engels
Nederlands
standard, banner {zn.}
standaard
vaan
wimpel
vendel
vaandel
veldteken [o]
banier  [v]
I want to learn standard English.
Ik wil standaard Engels leren.
pole, post, stake, stanchion, prop, strut, standard {zn.}
post 
paal
stijl
deurpost [m]
By lack of attention, she hit the post with her car.
Door onoplettendheid botste ze met haar auto tegen de paal.
Please remember to post this letter.
Alsjeblieft denk eraan dat je deze brief post.
normative, standard {bn.}
normaal 
standaard-
model, pattern, standard {zn.}
toonbeeld [o]
model
voorbeeld  [o]
maquette
mal
He is a model of honesty.
Hij is een toonbeeld van eerlijkheid.
I have a bicycle of the latest model.
Ik heb het nieuwste model fiets.
exemplary, standard {bn.}
model-
voorbeeldig
common, ordinary, usual, commonplace, everyday, normal, standard {bn.}
gewoon 
veelvoorkomend
level, tier, standard {zn.}
niveau 
peil
plan  [o]
hoogte
I won't stoop to his level.
Ik verlaag me niet tot zijn niveau.
The level of the school is high.
Het niveau van de school is hoog.
norm, standard, benchmark {zn.}
norm 
standaardmaat
regel
A vector is a unit vector if its norm is 1.
Een vector is een eenheidsvector als zijn norm gelijk is aan een.

Gerelateerd aan standard

banner - pole - post - stake - stanchion - prop - strut - normative - model - pattern - exemplary - common - ordinary - usual - commonplace