Vertaling van prop

Inhoud:

Engels
Nederlands
prop, support, buttress, rest, strut, stanchion, back {zn.}
steun
stut
leuning [v]
drager  [m]
We need your support.
We hebben jouw steun nodig.
to lean, to support, to sustain, to bolster, to buttress, to prop, to underpin, to rest, to back, to back up {ww.}
ondersteunen
steunen
stutten
schragen

I prop
you prop
we prop

ik ondersteun
jij ondersteunt
wij ondersteunen
» meer vervoegingen van ondersteunen

I dared to support his opinion.
Ik heb het aangedurfd zijn mening te steunen.
There are merits and demerits to both your opinions so I'm not going to decide right away which to support.
Er kleven voor- en nadelen aan allebei je meningen, ik ga dus niet meteen besluiten welke te ondersteunen.
pole, post, stake, stanchion, prop, strut, standard {zn.}
post 
paal
stijl
deurpost [m]
By lack of attention, she hit the post with her car.
Door onoplettendheid botste ze met haar auto tegen de paal.
Please remember to post this letter.
Alsjeblieft denk eraan dat je deze brief post.
brace, prop, support {zn.}
steun
stut
prop {zn.}
stopping
stopbalk
prop {zn.}
berkoen
prop, property {zn.}
rekwisiet [o] (het ~)
prop {zn.}
schachtbalk
prop {zn.}
schoorbalk
sint-andrieskruis
airplane propeller, airscrew, prop {zn.}
luchtschroef
airplane propeller, airscrew, prop {zn.}
schraagpijler
steunpilaar [m] (de ~)
pijler [m] (de ~)
airplane propeller, airscrew, prop {zn.}
schroef [m] (de ~)


Gerelateerd aan prop

support - buttress - rest - strut - stanchion - back - lean - sustain - bolster - underpin - back up - pole - post - stake - standardjoist - crossbeam - beam - airplane propeller - column - support - drive