Vertaling van support

Inhoud:

Engels
Nederlands
to support, to sustain, to countenance, to espouse, to maintain, to uphold, to second, to back, to stand by, to back up {ww.}
steunen
ondersteunen
ruggesteunen
dragen 
schoren
schragen

I support
you support
we support

ik steun
jij steunt
wij steunen
» meer vervoegingen van steunen

I dared to support his opinion.
Ik heb het aangedurfd zijn mening te steunen.
There are merits and demerits to both your opinions so I'm not going to decide right away which to support.
Er kleven voor- en nadelen aan allebei je meningen, ik ga dus niet meteen besluiten welke te ondersteunen.
to support, to survive {ww.}
in leven houden
onderhouden 

I support
you support
we support

ik onderhoud
jij onderhoudt
wij onderhouden
» meer vervoegingen van onderhouden

to support {ww.}
bijspringen

I support
you support
we support

ik spring bij
jij springt bij
wij springen bij
» meer vervoegingen van bijspringen

support, supporting {bn.}
ondersteunend
to lean, to support, to sustain, to bolster, to buttress, to prop, to underpin, to rest, to back, to back up {ww.}
steunen
ondersteunen
schragen
stutten

I support
you support
we support

ik steun
jij steunt
wij steunen
» meer vervoegingen van steunen

to aid, to assist, to help, to support, to attend to {ww.}
helpen 
assisteren 
bijstaan 
ter zijde staan

I support
you support
we support

ik help
jij helpt
wij helpen
» meer vervoegingen van helpen

Can I help?
Kan ik helpen?
Can anyone help me?
Kan iemand me helpen?
prop, support, buttress, rest, strut, stanchion, back {zn.}
drager  [m]
leuning [v]
steun
stut
pillar, support, stay {zn.}
steun
stut
brace, prop, support {zn.}
steun
stut
We need your support.
We hebben jouw steun nodig.
help, aid, support, assistance {zn.}
hulp 
assistentie  [v]
bijstand  [m]
I need help.
Ik heb hulp nodig.
Thanks for your help.
Bedankt voor je hulp.
accompaniment, backup, musical accompaniment, support {zn.}
accompagnement
begeleiding  [v] (de ~)
behalf, espousal, endorsement, support, advocacy, backing {zn.}
steun
bedeling [v]
ondersteuning [v]
ruggesteun
auxiliary, ancillary, beneficial, helpful, subsidiary, support, helping {bn.}
hulp-

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

We need your support.

We hebben jouw steun nodig.

I dared to support his opinion.

Ik heb het aangedurfd zijn mening te steunen.

I have two children to support.

Ik ondersteun twee kinderen.

There are merits and demerits to both your opinions so I'm not going to decide right away which to support.

Er kleven voor- en nadelen aan allebei je meningen, ik ga dus niet meteen besluiten welke te ondersteunen.

I do not support the theory that one has to study Latin in order to understand English better.

Ik ben geen aanhanger van de theorie dat je Latijn moet leren om Engels beter te begrijpen.


Gerelateerd aan support

sustain - countenance - espouse - maintain - uphold - second - back - stand by - back up - survive - supporting - lean - bolster - buttress - propmusic