Vertaling van support

Inhoud:

Engels
Nederlands
to support {ww.}
bijspringen

I support
you support
we support

ik spring bij
jij springt bij
wij springen bij
» meer vervoegingen van bijspringen

to support, to sustain, to countenance, to espouse, to maintain, to uphold, to second, to back, to stand by, to back up {ww.}
ondersteunen
steunen
schragen
ruggesteunen
schoren
dragen 

I support
you support
we support

ik ondersteun
jij ondersteunt
wij ondersteunen
» meer vervoegingen van ondersteunen

I dared to support his opinion.
Ik heb het aangedurfd zijn mening te steunen.
There are merits and demerits to both your opinions so I'm not going to decide right away which to support.
Er kleven voor- en nadelen aan allebei je meningen, ik ga dus niet meteen besluiten welke te ondersteunen.
to support, to survive {ww.}
in leven houden
onderhouden 

I support
you support
we support

ik onderhoud
jij onderhoudt
wij onderhouden
» meer vervoegingen van onderhouden

support, supporting {bn.}
ondersteunend
to aid, to assist, to help, to support, to attend to {ww.}
helpen 
ter zijde staan
bijstaan 
assisteren 

I support
you support
we support

ik help
jij helpt
wij helpen
» meer vervoegingen van helpen

Can I help?
Kan ik helpen?
Can anyone help me?
Kan iemand me helpen?
to lean, to support, to sustain, to bolster, to buttress, to prop, to underpin, to rest, to back, to back up {ww.}
ondersteunen
steunen
stutten
schragen

I support
you support
we support

ik ondersteun
jij ondersteunt
wij ondersteunen
» meer vervoegingen van ondersteunen

accompaniment, backup, musical accompaniment, support {zn.}
begeleiding  [v] (de ~)
accompagnement
help, aid, support, assistance {zn.}
hulp 
bijstand  [m]
assistentie  [v]
I need help.
Ik heb hulp nodig.
Thanks for your help.
Bedankt voor je hulp.
auxiliary, ancillary, beneficial, helpful, subsidiary, support, helping {bn.}
hulp-
brace, prop, support {zn.}
steun
stut
We need your support.
We hebben jouw steun nodig.
behalf, espousal, endorsement, support, advocacy, backing {zn.}
steun
ruggesteun
ondersteuning [v]
bedeling [v]
prop, support, buttress, rest, strut, stanchion, back {zn.}
drager  [m]
leuning [v]
steun
stut
pillar, support, stay {zn.}
steun
stut


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

We need your support.

We hebben jouw steun nodig.

I dared to support his opinion.

Ik heb het aangedurfd zijn mening te steunen.

I have two children to support.

Ik ondersteun twee kinderen.

There are merits and demerits to both your opinions so I'm not going to decide right away which to support.

Er kleven voor- en nadelen aan allebei je meningen, ik ga dus niet meteen besluiten welke te ondersteunen.

I do not support the theory that one has to study Latin in order to understand English better.

Ik ben geen aanhanger van de theorie dat je Latijn moet leren om Engels beter te begrijpen.


Gerelateerd aan support

sustain - countenance - espouse - maintain - uphold - second - back - stand by - back up - survive - supporting - aid - assist - help - attend tomusic