Vertaling van stand by

Inhoud:

Engels
Nederlands
to stand by {ww.}
klaar staan
to stand {ww.}
staan

I stand
you stand
we stand

ik sta
jij staat
wij staan
» meer vervoegingen van staan

to support, to sustain, to countenance, to espouse, to maintain, to uphold, to second, to back, to stand by, to back up {ww.}
steunen
ondersteunen
ruggesteunen
dragen 
schoren
schragen
I dared to support his opinion.
Ik heb het aangedurfd zijn mening te steunen.
There are merits and demerits to both your opinions so I'm not going to decide right away which to support.
Er kleven voor- en nadelen aan allebei je meningen, ik ga dus niet meteen besluiten welke te ondersteunen.
to get up, to rise, to stand, to stand up {ww.}
gaan staan
opstaan

I stand
you stand
we stand

ik sta op
jij staat op
wij staan op
» meer vervoegingen van opstaan

to endure, to put up with, to tolerate, to abide, to brook, to condone, to stand, to stomach {ww.}
aanzien 
dulden
toelaten
tolereren
velen
verdragen 
pikken

I stand
you stand
we stand

ik zie aan
jij ziet aan
wij zien aan
» meer vervoegingen van aanzien

to abide, to bear, to carry out, to endure, to put up with, to suffer, to stand, to carry away, to afford {ww.}
uithouden
dragen 
naar buiten brengen
verdragen 

I stand
you stand
we stand

ik houd uit
jij houdt uit
wij houden uit
» meer vervoegingen van uithouden

I cannot stand this anymore.
Ik kan het niet meer uithouden.
Your research will surely bear fruit.
Je onderzoek zal zeker vruchten dragen.
to resist, to withstand, to stand {ww.}
weerstaan
tegenspartelen
tegenstreven
zich verzetten

I stand
you stand
we stand

ik weersta
jij weerstaat
wij weerstaan
» meer vervoegingen van weerstaan

I can resist everything except temptation.
Ik kan aan alles weerstaan behalve aan verleiding.
My house is designed to withstand an earthquake.
Mijn huis is ontworpen om een aardbeving te weerstaan.
to erect, to establish, to institute, to pitch, to raise, to set, to stand, to set up {ww.}
opslaan
neerzetten
oprichten
vestigen 

I stand
you stand
we stand

ik sla op
jij slaat op
wij slaan op
» meer vervoegingen van opslaan

to abide, to endure, to bear, to cope, to stand, to withstand {ww.}
uitstaan
uithouden
verdragen 
dulden
doorstaan
harden

I stand
you stand
we stand

ik sta uit
jij staat uit
wij staan uit
» meer vervoegingen van uitstaan

I cannot bear the pain any more.
Ik kan de pijn niet meer uitstaan.
I can't stand this hot weather.
Ik kan dit hete weer niet uitstaan.
to stand by, to stick about, to stick around {ww.}
klaarstaan
gereedstaan
to adhere, to stand by, to stick, to stick by {ww.}
aankleven
adhereren

Gerelateerd aan stand by

stand - support - sustain - countenance - espouse - maintain - uphold - second - back - back up - get up - rise - stand up - endure - put up withstand - belong