Vertaling van uphold

Inhoud:

Engels
Nederlands
to support, to sustain, to countenance, to espouse, to maintain, to uphold, to second, to back, to stand by, to back up {ww.}
steunen
ondersteunen
ruggesteunen
dragen 
schoren
schragen

I uphold
you uphold
we uphold

ik steun
jij steunt
wij steunen
» meer vervoegingen van steunen

I dared to support his opinion.
Ik heb het aangedurfd zijn mening te steunen.
There are merits and demerits to both your opinions so I'm not going to decide right away which to support.
Er kleven voor- en nadelen aan allebei je meningen, ik ga dus niet meteen besluiten welke te ondersteunen.
to confirm, to corroborate, to acknowledge, to affirm, to establish, to uphold {ww.}
staven 
bevestigen 
bekrachtigen 
erkennen
vormen 

I uphold
you uphold
we uphold

ik staaf
jij staaft
wij staven
» meer vervoegingen van staven

to bear on, to carry on, to continue, to preserve, to uphold {ww.}
voortgezet
continueren
vervolgen
voortzetten
voortbouwen

I uphold
you uphold
we uphold

ik continueer
jij continueert
wij continueren
» meer vervoegingen van continueren

to maintain, to uphold {ww.}
hooghouden

I uphold
you uphold
we uphold

ik houd hoog
jij houdt hoog
wij houden hoog
» meer vervoegingen van hooghouden

to bear on, to carry on, to continue, to preserve, to uphold {ww.}
blijven
voortgaan
doorgaan
overgaan

I uphold
you uphold
we uphold

ik blijf
jij blijft
wij blijven
» meer vervoegingen van blijven

You must continue to train.
Je moet blijven trainen.
to maintain, to uphold {ww.}
handhaven

I uphold
you uphold
we uphold

ik handhaaf
jij handhaaft
wij handhaven
» meer vervoegingen van handhaven

Even under pressure I can maintain high standards.
Ook onder druk kan ik hoge kwaliteitsstandaarden handhaven.
to maintain, to uphold {ww.}
herbevestigen

I uphold
you uphold
we uphold

ik herbevestig
jij herbevestigt
wij herbevestigen
» meer vervoegingen van herbevestigen


Gerelateerd aan uphold

support - sustain - countenance - espouse - maintain - second - back - stand by - back up - confirm - corroborate - acknowledge - affirm - establish - bear onwork - bear on - keep - defend - affirm