Vertaling van countenance

Inhoud:

Engels
Nederlands
to approve, to countenance, to endorse, to sanction, to authorize {ww.}
beamen 
billijken 
goedkeuren 
toestemmen

I countenance
you countenance
we countenance

ik beaam
jij beaamt
wij beamen
» meer vervoegingen van beamen

to support, to sustain, to countenance, to espouse, to maintain, to uphold, to second, to back, to stand by, to back up {ww.}
ondersteunen
steunen
schragen
ruggesteunen
schoren
dragen 

I countenance
you countenance
we countenance

ik ondersteun
jij ondersteunt
wij ondersteunen
» meer vervoegingen van ondersteunen

I dared to support his opinion.
Ik heb het aangedurfd zijn mening te steunen.
There are merits and demerits to both your opinions so I'm not going to decide right away which to support.
Er kleven voor- en nadelen aan allebei je meningen, ik ga dus niet meteen besluiten welke te ondersteunen.
countenance, kisser, mug, phiz, physiognomy, smiler, visage {zn.}
fysiognomiek
gelaatkunde
countenance, visage {zn.}
waardeherstel
countenance, endorsement, imprimatur, indorsement, sanction, warrant {zn.}
approbatie
countenance, visage {zn.}
gelaatstrekken (de ~)
countenance, endorsement, imprimatur, indorsement, sanction, warrant {zn.}
imprimatur
countenance, endorsement, imprimatur, indorsement, sanction, warrant {zn.}
strafmaatregel [m] (de ~)
appearance, aspect, look, sight, view, countenance, guise, respect {zn.}
aanblik  [m]
aanzien  [o]
air  [o]
verschijning [v]
schijn
uiterlijk
voorkomen
vóórkomen
face, countenance, mug {zn.}
gelaat [o]
aangezicht  [o]
gezicht  [o]
toet [m]
facie
porem
to allow, to countenance, to let, to permit {ww.}
veroorloven
vergunnen
approberen
permitteren
toestaan

I countenance
you countenance
we countenance

ik veroorloof
jij veroorlooft
wij veroorloven
» meer vervoegingen van veroorlovenGerelateerd aan countenance

approve - endorse - sanction - authorize - support - sustain - espouse - maintain - uphold - second - back - stand by - back up - kisser - mugtheory - recovery - license - face - measure - allow