Vertaling van countenance

Inhoud:

Engels
Nederlands
to support, to sustain, to countenance, to espouse, to maintain, to uphold, to second, to back, to stand by, to back up {ww.}
steunen
ondersteunen
ruggesteunen
dragen 
schoren
schragen

I countenance
you countenance
we countenance

ik steun
jij steunt
wij steunen
» meer vervoegingen van steunen

I dared to support his opinion.
Ik heb het aangedurfd zijn mening te steunen.
There are merits and demerits to both your opinions so I'm not going to decide right away which to support.
Er kleven voor- en nadelen aan allebei je meningen, ik ga dus niet meteen besluiten welke te ondersteunen.
to approve, to countenance, to endorse, to sanction, to authorize {ww.}
beamen 
billijken 
goedkeuren 
toestemmen

I countenance
you countenance
we countenance

ik beaam
jij beaamt
wij beamen
» meer vervoegingen van beamen

appearance, aspect, look, sight, view, countenance, guise, respect {zn.}
aanblik  [m]
aanzien  [o]
air  [o]
verschijning [v]
schijn
uiterlijk
voorkomen
vóórkomen
face, countenance, mug {zn.}
gelaat [o]
aangezicht  [o]
gezicht  [o]
toet [m]
facie
porem
countenance, kisser, mug, phiz, physiognomy, smiler, visage {zn.}
gelaatkunde
fysiognomiek
countenance, endorsement, imprimatur, indorsement, sanction, warrant {zn.}
strafmaatregel [m] (de ~)
countenance, visage {zn.}
waardeherstel
countenance, visage {zn.}
gelaatstrekken (de ~)
countenance, endorsement, imprimatur, indorsement, sanction, warrant {zn.}
imprimatur
countenance, endorsement, imprimatur, indorsement, sanction, warrant {zn.}
approbatie
to allow, to countenance, to let, to permit {ww.}
vergunnen
approberen
toestaan
permitteren
veroorloven

I countenance
you countenance
we countenance

ik vergun
jij vergunt
wij vergunnen
» meer vervoegingen van vergunnen


Gerelateerd aan countenance

support - sustain - espouse - maintain - uphold - second - back - stand by - back up - approve - endorse - sanction - authorize - appearance - aspecttheory - measure - recovery - face - license - allow