Vertaling van countenance

Inhoud:

Engels
Nederlands
to support, to sustain, to countenance, to espouse, to maintain, to uphold, to second, to back, to stand by, to back up {ww.}
ondersteunen
steunen
schragen
ruggesteunen
schoren
dragen 

I countenance
you countenance
we countenance

ik ondersteun
jij ondersteunt
wij ondersteunen
» meer vervoegingen van ondersteunen

I dared to support his opinion.
Ik heb het aangedurfd zijn mening te steunen.
There are merits and demerits to both your opinions so I'm not going to decide right away which to support.
Er kleven voor- en nadelen aan allebei je meningen, ik ga dus niet meteen besluiten welke te ondersteunen.
to approve, to countenance, to endorse, to sanction, to authorize {ww.}
beamen 
billijken 
goedkeuren 
toestemmen

I countenance
you countenance
we countenance

ik beaam
jij beaamt
wij beamen
» meer vervoegingen van beamen

countenance, kisser, mug, phiz, physiognomy, smiler, visage {zn.}
fysiognomiek
gelaatkunde
countenance, visage {zn.}
waardeherstel
countenance, endorsement, imprimatur, indorsement, sanction, warrant {zn.}
approbatie
countenance, visage {zn.}
gelaatstrekken (de ~)
countenance, endorsement, imprimatur, indorsement, sanction, warrant {zn.}
imprimatur
countenance, endorsement, imprimatur, indorsement, sanction, warrant {zn.}
strafmaatregel [m] (de ~)
face, countenance, mug {zn.}
gezicht  [o]
aangezicht  [o]
porem
facie
toet [m]
gelaat [o]
Wash your face.
Was je gezicht.
Her face turned red.
Zijn gezicht werd rood.
appearance, aspect, look, sight, view, countenance, guise, respect {zn.}
aanblik  [m]
aanzien  [o]
air  [o]
verschijning [v]
schijn
uiterlijk
voorkomen
vóórkomen
to allow, to countenance, to let, to permit {ww.}
toestaan
approberen
permitteren
vergunnen
veroorloven

I countenance
you countenance
we countenance

ik sta toe
jij staat toe
wij staan toe
» meer vervoegingen van toestaan


Gerelateerd aan countenance

support - sustain - espouse - maintain - uphold - second - back - stand by - back up - approve - endorse - sanction - authorize - kisser - mugtheory - recovery - license - face - measure - allow