Vertaling van countenance

Inhoud:

Engels
Nederlands
to support, to sustain, to countenance, to espouse, to maintain, to uphold, to second, to back, to stand by, to back up {ww.}
steunen
ondersteunen
ruggesteunen
dragen 
schoren
schragen

I countenance
you countenance
we countenance

ik steun
jij steunt
wij steunen
» meer vervoegingen van steunen

I dared to support his opinion.
Ik heb het aangedurfd zijn mening te steunen.
There are merits and demerits to both your opinions so I'm not going to decide right away which to support.
Er kleven voor- en nadelen aan allebei je meningen, ik ga dus niet meteen besluiten welke te ondersteunen.
to approve, to countenance, to endorse, to sanction, to authorize {ww.}
goedkeuren 
beamen 
billijken 
toestemmen

I countenance
you countenance
we countenance

ik keur goed
jij keurt goed
wij keuren goed
» meer vervoegingen van goedkeuren

face, countenance, mug {zn.}
gezicht  [o]
aangezicht  [o]
facie
gelaat [o]
toet [m]
porem
Wash your face.
Was je gezicht.
Her face turned red.
Zijn gezicht werd rood.
appearance, aspect, look, sight, view, countenance, guise, respect {zn.}
uiterlijk
aanzien  [o]
verschijning [v]
voorkomen
schijn
aanblik  [m]
air  [o]
vóórkomen
I was surprised by his sudden appearance.
Zijn plotselinge verschijning verraste me.
Mary is obsessed about her appearance.
Mary is geobsedeerd door haar uiterlijk.
to allow, to countenance, to let, to permit {ww.}
vergunnen
approberen
toestaan
permitteren
veroorloven

I countenance
you countenance
we countenance

ik vergun
jij vergunt
wij vergunnen
» meer vervoegingen van vergunnen


Gerelateerd aan countenance

support - sustain - espouse - maintain - uphold - second - back - stand by - back up - approve - endorse - sanction - authorize - face - mugallow