Vertaling van theory

Inhoud:

Engels
Nederlands
theory {zn.}
theorie  [v]
I can't accept this theory.
Ik kan deze theorie niet aanvaarden.
I can't find a single flaw in her theory.
Ik kan geen enkele fout in haar theorie vinden.
theory {zn.}
theorie [v] (de ~)
evangelie [o] (het ~)
leerstelsel
leer [m] (de ~)
I think I have a theory about that.
Ik geloof dat ik daarover een theorie heb.
I think your theory does not hold water.
Ik vind dat jouw theorie niet steekhoudend is.
theory {zn.}
theorie [v] (de ~)
This theory is too difficult for me to comprehend.
Deze theorie is voor mij te moeilijk om te verstaan.
theory {zn.}
theorie [v] (de ~)


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

I can't accept this theory.

Ik kan deze theorie niet aanvaarden.

John Dalton created the Atomic Theory.

John Dalton is de bedenker van de atoomtheorie.

I can't find a single flaw in her theory.

Ik kan geen enkele fout in haar theorie vinden.

I think I have a theory about that.

Ik geloof dat ik daarover een theorie heb.

I think your theory does not hold water.

Ik vind dat jouw theorie niet steekhoudend is.

This theory is too difficult for me to comprehend.

Deze theorie is voor mij te moeilijk om te verstaan.

I can't find a single flaw in his theory.

Ik kan geen enkele fout in zijn theorie vinden.

Perry is mistaken in thinking that Emmet's theory was constructed without reference to Newtonian physics.

Perry heeft zich vergist door te denken dat Emmets theorie geconstrueerd is zonder verwijzing naar de Newtoniaanse natuurkunde.

I don't agree with the theory that one should learn Latin in order to better understand English.

Ik ben het er niet mee eens dat je Latijn moet leren om Engels beter te begrijpen.

I do not support the theory that one has to study Latin in order to understand English better.

Ik ben geen aanhanger van de theorie dat je Latijn moet leren om Engels beter te begrijpen.


Gerelateerd aan theory

cognition - opinion