Vertaling van opinion

Inhoud:

Engels
Nederlands
opinion, contention, sentiment, stand, view, viewpoint {zn.}
mening  [v]
opinie [v]
zienswijze
visie [v]
dunk [m]
Please tell me your opinion.
Geef me jouw opinie, alsjeblieft.
His opinion is worthless.
Zijn mening is waardeloos.
opinion, ruling {zn.}
meningsvorming [v] (de ~)
opinievorming
opinion, persuasion, sentiment, thought, view {zn.}
mening [v] (de ~)
gedachte [v] (de ~)
opinie [v] (de ~)
inzien [o] (het ~)
oordeel [o] (het ~)
zin [m] (de ~)
stellingname [m] (de ~)
standpunt [o] (het ~)
opvatting
inzicht [o] (het ~)
gevoelen
denkbeeld
One clear thought is worth two neologisms.
Eén heldere gedachte is twee neologismen waard.
The desire is the father of the thought.
De wens is de vader van de gedachte.
opinion, popular opinion, public opinion, vox populi {zn.}
volksstem
communis opinio
opinion, persuasion, sentiment, thought, view {zn.}
overtuiging [v] (de ~)
gezindheid [v] (de ~)
convictie
An opinion is shocking only if it is a conviction.
Een mening is alleen schokkerend wanneer ze een overtuiging is.
belief, feeling, impression, notion, opinion {zn.}
conjectuur
vermoeden [o] (het ~)
belief, feeling, impression, notion, opinion {zn.}
indruk [m] (de ~)
impressie [v] (de ~)
He makes a bad impression.
Hij maakt een slechte indruk.
Tom made a poor impression.
Tom maakte een slechte indruk.


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

His opinion is worthless.

Zijn mening is waardeloos.

Now, what is your opinion?

Nu, wat is uw mening?

Please tell me your opinion.

Geef me jouw opinie, alsjeblieft.

I just echoed his opinion.

Ik herhaalde gewoon zijn mening.

In my opinion, Esperanto is very important.

Naar mijn mening is Esperanto erg belangrijk.

My opinion is similar to yours.

Mijn mening gelijkt op de uwe.

Don't press your opinion on me.

Dring uw opinies niet aan mij op.

I have no objection to your opinion.

Ik heb geen bezwaar op je mening.

In my opinion, he is correct.

Volgens mij heeft hij gelijk.

My opinion is different from yours.

Mijn gedacht is niet hetzelfde als dat van u.

The boy didn't change his opinion.

De jongere bleef bij zijn mening.

He always imposes his opinion on me.

Hij dringt altijd zijn mening aan mij op.

I dared to support his opinion.

Ik heb het aangedurfd zijn mening te steunen.

His opinion adds a new light to the question.

Zijn mening werpt nieuw licht op de kwestie.

From my personal point of view, his opinion is right.

Volgens mij heeft hij gelijk.