Vertaling van view

Inhoud:

Engels
Nederlands
view {zn.}
uitzicht [o]
The view from the summit is very nice.
Het uitzicht vanaf de top is erg mooi.
view, panorama {zn.}
uitzicht
vergezicht
panorama
view, feature, scene, sight, vista {zn.}
gezicht  [o]
schouwspel
It was love at first sight.
Het was liefde op het eerste gezicht.
He fell in love with her at first sight.
Voor hem was het liefde op het eerste gezicht.
to watch, to view, to witness {ww.}
toeschouwer zijn
toeschouwen

I view
you view
we view

ik schouw toe
jij schouwt toe
wij schouwen toe
» meer vervoegingen van toeschouwen

to consider, to deem, to look, to regard, to view, to watch, to see {ww.}
kijken 
bekijken 
toezien
toekijken
schouwen
kijken naar
blikken

I view
you view
we view

ik kijk
jij kijkt
wij kijken
» meer vervoegingen van kijken

Let's watch TV.
Laten we TV kijken.
I'd like to watch TV.
Ik zou graag tv kijken.
to consider, to contemplate, to envisage, to look at, to regard, to view {ww.}
beschouwen 

I view
you view
we view

ik beschouw
jij beschouwt
wij beschouwen
» meer vervoegingen van beschouwen

Americans are said to regard the amount of money a man makes as a criterion of his ability.
Men zegt dat Amerikanen de hoeveelheid geld die iemand verdient beschouwen als een maatstaf van wat hij kan.
perspective, outlook, prospect, view, viewpoint, vista {zn.}
perspectief
vooruitzicht [o]
verschiet
prospect
doorkijk [m]
It seems that it's impossible to distinguish an obsessional neurosis from an intense love from a biochemical perspective.
Het lijkt onmogelijk te zijn om een obsessieve neurose van een intense liefde te onderscheiden vanuit een biochemisch perspectief.
appearance, aspect, look, sight, view, countenance, guise, respect {zn.}
uiterlijk
verschijning [v]
aanzien  [o]
vóórkomen
voorkomen
schijn
air  [o]
aanblik  [m]
I was surprised by his sudden appearance.
Zijn plotselinge verschijning verraste me.
Mary is obsessed about her appearance.
Mary is geobsedeerd door haar uiterlijk.
opinion, contention, sentiment, stand, view, viewpoint {zn.}
dunk [m]
mening  [v]
opinie [v]
visie [v]
zienswijze
sight, view, vision {zn.}
zicht 
gezicht  [o]
gezichtsvermogen
to consider, to reckon, to regard, to see, to view {ww.}
oordelen
schatten
zien
achten
beschouwen
bevinden
houden
aanmerken

I view
you view
we view

ik oordeel
jij oordeelt
wij oordelen
» meer vervoegingen van oordelen

to catch, to see, to take in, to view, to watch {ww.}
afkijken
uitkijken

I view
you view
we view

ik kijk af
jij kijkt af
wij kijken af
» meer vervoegingen van afkijken

to consider, to reckon, to regard, to see, to view {ww.}
reflecteren

I view
you view
we view

ik reflecteer
jij reflecteert
wij reflecteren
» meer vervoegingen van reflecterenVoorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

How do you view this matter?

Wat denkt u over deze zaak?

From my personal point of view, his opinion is right.

Volgens mij heeft hij gelijk.

The view from the summit is very nice.

Het uitzicht vanaf de top is erg mooi.

Using Esperanto with him, I sense that we both are at the same level, at least from a linguistic point of view.

Als ik Esperanto gebruik met hem, voel ik dat we beiden op hetzelfde peil staan, tenminste als we dat zien uit het oogpunt van taal.

Using Esperanto with him, I feel that we are both at the same level, at least from a lingual point of view.

Als ik Esperanto gebruik met hem, voel ik dat we beiden op hetzelfde peil staan, tenminste als we dat zien uit het oogpunt van taal.

This is the perspective from which we should view this outcome.

We moeten dit resultaat dan ook vanuit dit oogpunt bekijken.


Gerelateerd aan view

panorama - feature - scene - sight - vista - watch - witness - consider - deem - look - regard - see - contemplate - envisage - look atbelieve - consider - react