Vertaling van believe

Inhoud:

Engels
Nederlands
to believe, to deem, to account, to accredit {ww.}
geloven
houden voor
menen

I believe
you believe
we believe

ik geloof
jij gelooft
wij geloven
» meer vervoegingen van geloven

To see is to believe.
Eerst zien, dan geloven.
It's hard to believe.
Het is moeilijk te geloven.
to believe, to conceive, to consider, to think {ww.}
inzien

I believe
you believe
we believe

ik zie in
jij ziet in
wij zien in
» meer vervoegingen van inzien

to believe {ww.}
geloven

I believe
you believe
we believe

ik geloof
jij gelooft
wij geloven
» meer vervoegingen van geloven

I can hardly believe it.
Ik kan het moeilijk geloven.
Christians believe in Jesus Christ.
Christenen geloven in Jesus Christus.
to believe {ww.}
geloven
aannemen

I believe
you believe
we believe

ik geloof
jij gelooft
wij geloven
» meer vervoegingen van geloven

I can't believe my eyes.
Ik kan mijn ogen niet geloven.
to believe, to conceive, to consider, to think {ww.}
denken
vinden
menen

I believe
you believe
we believe

ik denk
jij denkt
wij denken
» meer vervoegingen van denken

Few people think so.
Weinig mensen denken zo.
Most people think so.
De meeste mensen denken dat.

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

It's hard to believe.

Het is moeilijk te geloven.

I believe in ghosts.

Ik geloof in spoken.

Do you believe me?

Gelooft gij mij?

Nobody will believe that.

Niemand gelooft dat.

Believe in yourself.

Geloof in jezelf.

I believe you.

Ik geloof je.

I believe that he's trustworthy.

Ik geloof dat hij te vertrouwen is.

I can't believe my eyes.

Ik kan mijn ogen niet geloven.

Even I can't believe that.

Zelfs ik kan het niet geloven.

I couldn't believe my eyes.

Ik kon mijn ogen niet geloven.

Christians believe in Jesus Christ.

Christenen geloven in Jesus Christus.

To see is to believe.

Eerst zien, dan geloven.

I believe in early rising.

Ik vind vroeg opstaan belangrijk.

I don't believe in God.

Ik geloof niet in God.

Do you believe in UFOs?

Geloof jij in ufo's?


Gerelateerd aan believe

deem - account - accredit - conceive - consider - thinkevaluate - surmise - consider - be