Vertaling van believe

Inhoud:

Engels
Nederlands
to believe, to deem, to account, to accredit {ww.}
geloven
menen
houden voor

I believe
you believe
we believe

ik geloof
jij gelooft
wij geloven
» meer vervoegingen van geloven

To see is to believe.
Eerst zien, dan geloven.
It's hard to believe.
Het is moeilijk te geloven.
to believe, to conceive, to consider, to think {ww.}
denken
vinden
menen

I believe
you believe
we believe

ik denk
jij denkt
wij denken
» meer vervoegingen van denken

Few people think so.
Weinig mensen denken zo.
Most people think so.
De meeste mensen denken dat.
to believe {ww.}
geloven

I believe
you believe
we believe

ik geloof
jij gelooft
wij geloven
» meer vervoegingen van geloven

I can hardly believe it.
Ik kan het moeilijk geloven.
Christians believe in Jesus Christ.
Christenen geloven in Jesus Christus.
to believe {ww.}
geloven
aannemen

I believe
you believe
we believe

ik geloof
jij gelooft
wij geloven
» meer vervoegingen van geloven

I can't believe my eyes.
Ik kan mijn ogen niet geloven.
to believe, to conceive, to consider, to think {ww.}
inzien

I believe
you believe
we believe

ik zie in
jij ziet in
wij zien in
» meer vervoegingen van inzienVoorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Nobody will believe that.

Niemand gelooft dat.

Believe in yourself.

Geloof in jezelf.

I believe you.

Ik geloof je.

It's hard to believe.

Het is moeilijk te geloven.

I believe in ghosts.

Ik geloof in spoken.

Do you believe me?

Gelooft gij mij?

Do you believe in UFOs?

Geloof jij in ufo's?

I believe Tom is right.

Ik denk dat Tom gelijk heeft.

Do you believe in Christianity?

Geloof je in het christendom?

Do you believe in fairies?

Geloof je in feeën?

I can hardly believe it.

Ik kan het moeilijk geloven.

I believe that he's trustworthy.

Ik geloof dat hij te vertrouwen is.

I can't believe my eyes.

Ik kan mijn ogen niet geloven.

Even I can't believe that.

Zelfs ik kan het niet geloven.

I couldn't believe my eyes.

Ik kon mijn ogen niet geloven.


Gerelateerd aan believe

deem - account - accredit - conceive - consider - thinkbe - surmise - consider - evaluate