Vertaling van consider

Inhoud:

Engels
Nederlands
to consider, to regard, to account, to take into account, to ponder, to reflect, to see {ww.}
beschouwen 
afwegen
overwegen 
nagaan

I consider
you consider
we consider

ik beschouw
jij beschouwt
wij beschouwen
» meer vervoegingen van beschouwen

Should you have settled the account since this mail was written, please ignore our reminder.
Mochten deze mail en uw betaling elkaar gekruist hebben, dan verzoeken wij u deze herinnering als niet verzonden te beschouwen.
Americans are said to regard the amount of money a man makes as a criterion of his ability.
Men zegt dat Amerikanen de hoeveelheid geld die iemand verdient beschouwen als een maatstaf van wat hij kan.
to consider, to deem, to look, to regard, to view, to watch, to see {ww.}
kijken 
bekijken 
toezien
toekijken
schouwen
kijken naar
blikken

I consider
you consider
we consider

ik kijk
jij kijkt
wij kijken
» meer vervoegingen van kijken

Let's watch TV.
Laten we TV kijken.
I'd like to watch TV.
Ik zou graag tv kijken.
to consider, to account {ww.}
aanmerken als

I consider

to consider, to contemplate, to envisage, to look at, to regard, to view {ww.}
beschouwen 

I consider
you consider
we consider

ik beschouw
jij beschouwt
wij beschouwen
» meer vervoegingen van beschouwen

to consider, to deal, to look at, to take {ww.}
afwegen

I consider
you consider
we consider

ik weeg af
jij weegt af
wij wegen af
» meer vervoegingen van afwegen

to consider, to reckon, to regard, to see, to view {ww.}
zien
houden
beschouwen
aanmerken
bevinden
achten
schatten
oordelen

I consider
you consider
we consider

ik zie
jij ziet
wij zien
» meer vervoegingen van zien

Let's see who can hold out the longest.
Laten we eens zien wie het het langst uit kan houden.
Let me see.
Laat zien.
to consider, to debate, to deliberate, to moot, to turn over {ww.}
debatteren

I consider
you consider
we consider

ik debatteer
jij debatteert
wij debatteren
» meer vervoegingen van debatteren

to consider, to debate, to deliberate, to moot, to turn over {ww.}
overwegen

I consider
you consider
we consider

ik overweeg
jij overweegt
wij overwegen
» meer vervoegingen van overwegen

to consider, to reckon, to regard, to see, to view {ww.}
reflecteren

I consider
you consider
we consider

ik reflecteer
jij reflecteert
wij reflecteren
» meer vervoegingen van reflecteren

to consider, to regard {ww.}
beschouwen
bezien
kijken
bekijken

I consider
you consider
we consider

ik beschouw
jij beschouwt
wij beschouwen
» meer vervoegingen van beschouwen

to consider, to study {ww.}
overdenken
overpeinzen
nadenken
overwegen

I consider
you consider
we consider

ik overdenk
jij overdenkt
wij overdenken
» meer vervoegingen van overdenken

to believe, to conceive, to consider, to think {ww.}
denken
vinden
menen

I consider
you consider
we consider

ik denk
jij denkt
wij denken
» meer vervoegingen van denken

Few people think so.
Weinig mensen denken zo.
Most people think so.
De meeste mensen denken dat.
to believe, to conceive, to consider, to think {ww.}
inzien

I consider
you consider
we consider

ik zie in
jij ziet in
wij zien in
» meer vervoegingen van inzienVoorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

We consider Tom to be honest.

We veronderstellen dat Tom eerlijk is.

Let's consider the worst that could happen.

Laten we eens kijken wat er kan gebeuren in het ergste geval.

Let us consider the gravity of this day, for today inside the hospitable walls of Boulogne-sur-Mer, the French are not meeting the English, nor are Russians meeting Poles, but people are meeting people.

Laten we ons wel bewust zijn van het belang van deze dag, want vandaag kwamen binnen de gastvrije muren van Boulogne-sur-Mer geen Fransen samen met Engelsen, geen Russen met Polen, maar mensen met mensen.


Gerelateerd aan consider

regard - account - take into account - ponder - reflect - see - deem - look - view - watch - contemplate - envisage - look at - deal - takelibrate - believe - polemicise - react - look - think about - be - evaluate