Vertaling van consider

Inhoud:

Engels
Nederlands
to consider, to account {ww.}
aanmerken als
to consider, to contemplate, to envisage, to look at, to regard, to view {ww.}
beschouwen 

I consider
you consider
we consider

ik beschouw
jij beschouwt
wij beschouwen
» meer vervoegingen van beschouwen

Americans are said to regard the amount of money a man makes as a criterion of his ability.
Men zegt dat Amerikanen de hoeveelheid geld die iemand verdient beschouwen als een maatstaf van wat hij kan.
to consider, to deem, to look, to regard, to view, to watch, to see {ww.}
kijken 
bekijken 
toekijken
blikken
schouwen
kijken naar
toezien

I consider
you consider
we consider

ik kijk
jij kijkt
wij kijken
» meer vervoegingen van kijken

Let's watch TV.
Laten we TV kijken.
I'd like to watch TV.
Ik zou graag tv kijken.
to consider, to regard, to account, to take into account, to ponder, to reflect, to see {ww.}
beschouwen 
overwegen 
nagaan
afwegen

I consider
you consider
we consider

ik beschouw
jij beschouwt
wij beschouwen
» meer vervoegingen van beschouwen

Should you have settled the account since this mail was written, please ignore our reminder.
Mochten deze mail en uw betaling elkaar gekruist hebben, dan verzoeken wij u deze herinnering als niet verzonden te beschouwen.

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

We consider Tom to be honest.

We veronderstellen dat Tom eerlijk is.

Let's consider the worst that could happen.

Laten we eens kijken wat er kan gebeuren in het ergste geval.

Let us consider the gravity of this day, for today inside the hospitable walls of Boulogne-sur-Mer, the French are not meeting the English, nor are Russians meeting Poles, but people are meeting people.

Laten we ons wel bewust zijn van het belang van deze dag, want vandaag kwamen binnen de gastvrije muren van Boulogne-sur-Mer geen Fransen samen met Engelsen, geen Russen met Polen, maar mensen met mensen.


Gerelateerd aan consider

account - contemplate - envisage - look at - regard - view - deem - look - watch - see - take into account - ponder - reflect