Vertaling van look at

Inhoud:

Engels
Nederlands
to look at {ww.}
aankijken 
aanblikken
to consider, to contemplate, to envisage, to look at, to regard, to view {ww.}
beschouwen 
Americans are said to regard the amount of money a man makes as a criterion of his ability.
Men zegt dat Amerikanen de hoeveelheid geld die iemand verdient beschouwen als een maatstaf van wat hij kan.
to consider, to deal, to look at, to take {ww.}
afwegen


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Look at that smoke.

Moet je die rook zien.

Look at him.

Kijk naar hem.

Look at the picture.

Bekijk de afbeelding.

Look at me.

Kijk me aan.

Look at that building.

Kijk naar dat gebouw.

Look at that big dog.

Kijk naar die grote hond.

Take a look at this.

Kijk eens naar dit.

Look at the sleeping baby.

Bekijk de slapende baby.

Look at that tall building.

Moet je dat hoge gebouw zien.

Look at this high mountain.

Bekijk deze hoge berg.

Look at the map on page 25.

Kijk naar de landkaart op pagina 25.

May I look at that magazine?

Mag ik dat tijdschrift even zien?

Look at the large building over there.

Kijk naar het grote gebouw daar.

Don't look at me that way.

Kijk niet zo naar me.

Look at what Mary is doing.

Kijk wat Mary aan het doen is.


Gerelateerd aan look at

consider - contemplate - envisage - regard - view - deal - takelibrate