Vertaling van regard

Inhoud:

Engels
Nederlands
to consider, to regard, to account, to take into account, to ponder, to reflect, to see {ww.}
beschouwen 
afwegen
overwegen 
nagaan

I regard
you regard
we regard

ik beschouw
jij beschouwt
wij beschouwen
» meer vervoegingen van beschouwen

Should you have settled the account since this mail was written, please ignore our reminder.
Mochten deze mail en uw betaling elkaar gekruist hebben, dan verzoeken wij u deze herinnering als niet verzonden te beschouwen.
Americans are said to regard the amount of money a man makes as a criterion of his ability.
Men zegt dat Amerikanen de hoeveelheid geld die iemand verdient beschouwen als een maatstaf van wat hij kan.
to consider, to deem, to look, to regard, to view, to watch, to see {ww.}
kijken 
bekijken 
toezien
toekijken
schouwen
kijken naar
blikken

I regard
you regard
we regard

ik kijk
jij kijkt
wij kijken
» meer vervoegingen van kijken

Let's watch TV.
Laten we TV kijken.
I'd like to watch TV.
Ik zou graag tv kijken.
to consider, to contemplate, to envisage, to look at, to regard, to view {ww.}
beschouwen 

I regard
you regard
we regard

ik beschouw
jij beschouwt
wij beschouwen
» meer vervoegingen van beschouwen

esteem, regard, standing {zn.}
tel [m]
achting  [v]
to consider, to reckon, to regard, to see, to view {ww.}
zien
houden
beschouwen
aanmerken
bevinden
achten
schatten
oordelen

I regard
you regard
we regard

ik zie
jij ziet
wij zien
» meer vervoegingen van zien

Let's see who can hold out the longest.
Laten we eens zien wie het het langst uit kan houden.
Let me see.
Laat zien.
to consider, to reckon, to regard, to see, to view {ww.}
reflecteren

I regard
you regard
we regard

ik reflecteer
jij reflecteert
wij reflecteren
» meer vervoegingen van reflecteren

to consider, to regard {ww.}
beschouwen
bezien
kijken
bekijken

I regard
you regard
we regard

ik beschouw
jij beschouwt
wij beschouwen
» meer vervoegingen van beschouwen

esteem, regard, respect {zn.}
respect [o] (het ~)
eerbied [m] (de ~)
Remember, respect is everything.
Onthoud, respect is alles.
I have lost all respect for you.
Ik heb alle respect voor jou verloren.
attentiveness, heed, paying attention, regard {zn.}
gehoor [o] (het ~)
esteem, regard, respect {zn.}
hoogachting [v] (de ~)


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

I regard him as an enemy.

Ik beschouw hem als een vijand.

We must pay regard to other cultures like ours.

We moeten respect hebben voor andere culturen.

Americans are said to regard the amount of money a man makes as a criterion of his ability.

Men zegt dat Amerikanen de hoeveelheid geld die iemand verdient beschouwen als een maatstaf van wat hij kan.


Gerelateerd aan regard

consider - account - take into account - ponder - reflect - see - deem - look - view - watch - contemplate - envisage - look at - esteem - standingbelieve - react - look - opinion - notice - admiration