Vertaling van watch

Inhoud:

Engels
Nederlands
to watch, to view, to witness {ww.}
toeschouwer zijn
toeschouwen

I watch
you watch
we watch

ik schouw toe
jij schouwt toe
wij schouwen toe
» meer vervoegingen van toeschouwen

watch, wrist-watch {zn.}
horloge [o]
polshorloge  [o]
I don't like this watch.
Dit polshorloge staat mij niet aan.
This watch is expensive.
Dit horloge is duur.
watch {zn.}
waak
watch {zn.}
wacht
scheepswacht
watch {zn.}
horloge [o]
watch {zn.}
zakhorloge
to keep an eye on, to spy on, to watch, to watch for, to keep watch {ww.}
op de uitkijk staan
bespioneren 

I watch
you watch
we watch

ik bespioneer
jij bespioneert
wij bespioneren
» meer vervoegingen van bespioneren

to guard, to keep, to look after, to watch over, to preserve, to safeguard, to watch {ww.}
bewaren 
waken over
hoeden
de wacht hebben
bewaken 

I watch
you watch
we watch

ik bewaar
jij bewaart
wij bewaren
» meer vervoegingen van bewaren

Can you keep the eggs outside the fridge?
Kun je eieren bewaren buiten de koelkast?
to keep, to mind, to observe, to comply, to mark, to obey, to respect, to watch, to abide, to abide by {ww.}
waarnemen 
toezien
observeren
toekijken
gadeslaan

I watch
you watch
we watch

ik neem waar
jij neemt waar
wij nemen waar
» meer vervoegingen van waarnemen

to consider, to deem, to look, to regard, to view, to watch, to see {ww.}
kijken 
bekijken 
toezien
toekijken
schouwen
kijken naar
blikken

I watch
you watch
we watch

ik kijk
jij kijkt
wij kijken
» meer vervoegingen van kijken

Let's watch TV.
Laten we TV kijken.
I'd like to watch TV.
Ik zou graag tv kijken.
custodian, guard, guardian, watch {zn.}
hoeder
guard, custody, protection, security, vigil, watch {zn.}
bewaking  [v]
hoede


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Watch out!

Kijk uit!

I bought a watch.

Ik heb een horloge gekocht.

The watch is slow.

Het uurwerk loopt achter.

I lost my watch.

Ik ben mijn horloge verloren.

Tom doesn't watch TV.

Tom kijkt geen tv.

This watch is expensive.

Dit horloge is duur.

Let's watch TV here.

Laten we hier televisiekijken.

Don't watch TV.

Bekijk geen televisie!

Is your watch correct?

Loopt je horloge goed?

I watch television.

Ik kijk tv.

This watch is waterproof.

Dit uurwerk is waterbestendig.

My watch needs repairing.

Mijn horloge moet gerepareerd worden.

I don't watch TV.

Ik kijk geen TV.

Let's watch TV.

Laten we TV kijken.

We watch TV every day.

Wij kijken alle dagen TV.