Vertaling van watch

Inhoud:

Engels
Nederlands
to watch, to view, to witness {ww.}
toeschouwen
toeschouwer zijn

I watch
you watch
we watch

ik schouw toe
jij schouwt toe
wij schouwen toe
» meer vervoegingen van toeschouwen

watch {zn.}
horloge [o]
watch, wrist-watch {zn.}
horloge [o]
polshorloge  [o]
I don't like this watch.
Dit polshorloge staat mij niet aan.
This watch is expensive.
Dit horloge is duur.
watch {zn.}
zakhorloge
watch {zn.}
waak
watch {zn.}
wacht
scheepswacht
to keep, to mind, to observe, to comply, to mark, to obey, to respect, to watch, to abide, to abide by {ww.}
toezien
observeren
gadeslaan
toekijken
waarnemen 

I watch
you watch
we watch

ik zie toe
jij ziet toe
wij zien toe
» meer vervoegingen van toezien

to consider, to deem, to look, to regard, to view, to watch, to see {ww.}
kijken 
bekijken 
toekijken
blikken
schouwen
kijken naar
toezien

I watch
you watch
we watch

ik kijk
jij kijkt
wij kijken
» meer vervoegingen van kijken

Let's watch TV.
Laten we TV kijken.
I'd like to watch TV.
Ik zou graag tv kijken.
to guard, to keep, to look after, to watch over, to preserve, to safeguard, to watch {ww.}
bewaren 
hoeden
bewaken 
de wacht hebben
waken over

I watch
you watch
we watch

ik bewaar
jij bewaart
wij bewaren
» meer vervoegingen van bewaren

Can you keep the eggs outside the fridge?
Kun je eieren bewaren buiten de koelkast?
to keep an eye on, to spy on, to watch, to watch for, to keep watch {ww.}
bespioneren 
op de uitkijk staan

I watch
you watch
we watch

ik bespioneer
jij bespioneert
wij bespioneren
» meer vervoegingen van bespioneren

guard, custody, protection, security, vigil, watch {zn.}
bewaking  [v]
hoede
custodian, guard, guardian, watch {zn.}
hoeder

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Watch out!

Kijk uit!

I bought a watch.

Ik heb een horloge gekocht.

The watch is slow.

Het uurwerk loopt achter.

I lost my watch.

Ik ben mijn horloge verloren.

Tom doesn't watch TV.

Tom kijkt geen tv.

This watch is expensive.

Dit horloge is duur.

Let's watch TV here.

Laten we hier televisiekijken.

Don't watch TV.

Bekijk geen televisie!

Is your watch correct?

Loopt je horloge goed?

I watch television.

Ik kijk tv.

This watch is waterproof.

Dit uurwerk is waterbestendig.

My watch needs repairing.

Mijn horloge moet gerepareerd worden.

I don't watch TV.

Ik kijk geen TV.

Let's watch TV.

Laten we TV kijken.

We watch TV every day.

Wij kijken alle dagen TV.


Gerelateerd aan watch

view - witness - wrist-watch - keep - mind - observe - comply - mark - obey - respect - abide - abide by - consider - deem - look