Vertaling van observe

Inhoud:

Engels
Nederlands
to keep, to mind, to observe, to comply, to mark, to obey, to respect, to watch, to abide, to abide by {ww.}
waarnemen 
toezien
observeren
toekijken
gadeslaan

I observe
you observe
we observe

ik neem waar
jij neemt waar
wij nemen waar
» meer vervoegingen van waarnemen

to remark, to call attention to, to observe {ww.}
opmerkzaam maken
signaleren
opmerken 

I observe
you observe
we observe

ik signaleer
jij signaleert
wij signaleren
» meer vervoegingen van signaleren

to observe {ww.}
speuren

I observe
you observe
we observe

ik speur
jij speurt
wij speuren
» meer vervoegingen van speuren

to accomplish, to achieve, to keep, to observe, to perform, to exercise, to fulfil, to meet, to execute, to abide, to abide by {ww.}
nakomen
naleven
uitvoeren 
verrichten
vervullen
voltrekken

I observe
you observe
we observe

ik kom na
jij komt na
wij komen na
» meer vervoegingen van nakomen

follow, observe, act on, act upon {bw.}
handelen volgens
opvolgen
to follow, to keep an eye on, to observe, to watch, to watch over {ww.}
toekijken
toezien

I observe
you observe
we observe

ik kijk toe
jij kijkt toe
wij kijken toe
» meer vervoegingen van toekijken

to keep, to observe {ww.}
onderhouden

I observe
you observe
we observe

ik onderhoud
jij onderhoudt
wij onderhouden
» meer vervoegingen van onderhouden

to mention, to note, to observe, to remark {ww.}
gadeslaan
opnemen
observeren

I observe
you observe
we observe

ik sla gade
jij slaat gade
wij slaan gade
» meer vervoegingen van gadeslaan

to note, to observe, to take note {ww.}
signaleren

I observe
you observe
we observe

ik signaleer
jij signaleert
wij signaleren
» meer vervoegingen van signaleren

to detect, to discover, to find, to notice, to observe {ww.}
vinden

I observe
you observe
we observe

ik vind
jij vindt
wij vinden
» meer vervoegingen van vinden

Can you find it?
Kan je het vinden?
I must find it.
Ik moet het vinden.
to keep, to observe {ww.}
betrachten

I observe
you observe
we observe

ik betracht
jij betracht
wij betrachten
» meer vervoegingen van betrachten

to celebrate, to keep, to observe {ww.}
celebreren

I observe
you observe
we observe

ik celebreer
jij celebreert
wij celebreren
» meer vervoegingen van celebreren

to detect, to discover, to find, to notice, to observe {ww.}
demoduleren

I observe

to follow, to keep an eye on, to observe, to watch, to watch over {ww.}
oppassen

I observe
you observe
we observe

ik pas op
jij past op
wij passen op
» meer vervoegingen van oppassen

to follow, to keep an eye on, to observe, to watch, to watch over {ww.}
nazien
nakijken

I observe
you observe
we observe

ik zie na
jij ziet na
wij zien na
» meer vervoegingen van nazien

to keep, to observe {ww.}
naleven

I observe
you observe
we observe

ik leef na
jij leeft na
wij leven na
» meer vervoegingen van nalevenVoorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

You must observe the law.

Ge moet de wet volgen.

We must observe the rules.

We moeten de regels volgen.

It is necessary that everybody observe these rules.

Het is noodzakelijk dat iedereen zich aan deze regels houdt.

At the atomic scale we observe quantum mechanical effects that can not be explained by classical mechanics.

Op de atomaire schaal zien we kwantummechanische effecten die niet door de klassieke mechanica verklaard kunnen worden.


Gerelateerd aan observe

keep - mind - comply - mark - obey - respect - watch - abide - abide by - remark - call attention to - accomplish - achieve - perform - exerciselook for - look - keep - consider - mark - come about - commemorate - convert - attend - obey