Vertaling van observe

Inhoud:

Engels
Nederlands
to accomplish, to achieve, to keep, to observe, to perform, to exercise, to fulfil, to meet, to execute, to abide, to abide by {ww.}
nakomen
vervullen
naleven
verrichten
uitvoeren 
voltrekken

I observe
you observe
we observe

ik kom na
jij komt na
wij komen na
» meer vervoegingen van nakomen

to remark, to call attention to, to observe {ww.}
opmerken 
opmerkzaam maken
signaleren

I observe
you observe
we observe

ik merk op
jij merkt op
wij merken op
» meer vervoegingen van opmerken

to keep, to mind, to observe, to comply, to mark, to obey, to respect, to watch, to abide, to abide by {ww.}
toezien
observeren
gadeslaan
toekijken
waarnemen 

I observe
you observe
we observe

ik zie toe
jij ziet toe
wij zien toe
» meer vervoegingen van toezien

follow, observe, act on, act upon {bw.}
handelen volgens
opvolgen

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

You must observe the law.

Ge moet de wet volgen.

We must observe the rules.

We moeten de regels volgen.

It is necessary that everybody observe these rules.

Het is noodzakelijk dat iedereen zich aan deze regels houdt.

At the atomic scale we observe quantum mechanical effects that can not be explained by classical mechanics.

Op de atomaire schaal zien we kwantummechanische effecten die niet door de klassieke mechanica verklaard kunnen worden.


Gerelateerd aan observe

accomplish - achieve - keep - perform - exercise - fulfil - meet - execute - abide - abide by - remark - call attention to - mind - comply - mark