Vertaling van achieve

Inhoud:

Engels
Nederlands
to achieve, to act out, to carry through, to conduct, to implement, to secure, to accomplish {ww.}
tot stand brengen
bewerkstelligen
doorvoeren
verwezenlijken

I achieve
you achieve
we achieve

ik bewerkstellig
jij bewerkstelligt
wij bewerkstelligen
» meer vervoegingen van bewerkstelligen

to produce, to achieve, to conduct, to effect, to engineer, to implement, to realize {ww.}
realiseren
bewerkstelligen
verwerkelijken
uitvoeren 

I achieve
you achieve
we achieve

ik realiseer
jij realiseert
wij realiseren
» meer vervoegingen van realiseren

After six months in China, you will realize that you regret not accepting that pizza before you left.
Na zes maanden in China zul je je realiseren dat je spijt hebt dat je die pizza niet hebt aangenomen voordat je vertrok.
to accomplish, to achieve, to keep, to observe, to perform, to exercise, to fulfil, to meet, to execute, to abide, to abide by {ww.}
nakomen
vervullen
naleven
verrichten
uitvoeren 
voltrekken

I achieve
you achieve
we achieve

ik kom na
jij komt na
wij komen na
» meer vervoegingen van nakomen

to accomplish, to attain, to get, to reach, to achieve, to arrive at {ww.}
bereiken 
inhalen
behalen 
reiken tot

I achieve
you achieve
we achieve

ik bereik
jij bereikt
wij bereiken
» meer vervoegingen van bereiken

You can reach me at this number.
Je kunt me op dit nummer bereiken.
If you take this bus, you will reach the village.
Als ge deze bus neemt, zult ge het dorp bereiken.
to accomplish, to achieve, to finish, to consummate, to output, to perform, to produce {ww.}
volbrengen
klaren
voltooien 

I achieve
you achieve
we achieve

ik volbreng
jij volbrengt
wij volbrengen
» meer vervoegingen van volbrengen

Without her help, I could not finish my task.
Zonder haar hulp kon ik mijn opdracht niet volbrengen.
The task is so difficult that I cannot accomplish it.
De taak is zo moeilijk dat ik het niet kan volbrengen.

Gerelateerd aan achieve

act out - carry through - conduct - implement - secure - accomplish - produce - effect - engineer - realize - keep - observe - perform - exercise - fulfil