Vertaling van accomplish

Inhoud:

Engels
Nederlands
to accomplish, to achieve, to keep, to observe, to perform, to exercise, to fulfil, to meet, to execute, to abide, to abide by {ww.}
nakomen
vervullen
naleven
verrichten
uitvoeren 
voltrekken

I accomplish
you accomplish
we accomplish

ik kom na
jij komt na
wij komen na
» meer vervoegingen van nakomen

to accomplish, to attain, to get, to reach, to achieve, to arrive at {ww.}
bereiken 
inhalen
behalen 
reiken tot

I accomplish
you accomplish
we accomplish

ik bereik
jij bereikt
wij bereiken
» meer vervoegingen van bereiken

You can reach me at this number.
Je kunt me op dit nummer bereiken.
If you take this bus, you will reach the village.
Als ge deze bus neemt, zult ge het dorp bereiken.
to accomplish, to achieve, to finish, to consummate, to output, to perform, to produce {ww.}
volbrengen
klaren
voltooien 

I accomplish
you accomplish
we accomplish

ik volbreng
jij volbrengt
wij volbrengen
» meer vervoegingen van volbrengen

Without her help, I could not finish my task.
Zonder haar hulp kon ik mijn opdracht niet volbrengen.
The task is so difficult that I cannot accomplish it.
De taak is zo moeilijk dat ik het niet kan volbrengen.
to achieve, to act out, to carry through, to conduct, to implement, to secure, to accomplish {ww.}
tot stand brengen
bewerkstelligen
doorvoeren
verwezenlijken

I accomplish
you accomplish
we accomplish

ik bewerkstellig
jij bewerkstelligt
wij bewerkstelligen
» meer vervoegingen van bewerkstelligen


Gerelateerd aan accomplish

achieve - keep - observe - perform - exercise - fulfil - meet - execute - abide - abide by - attain - get - reach - arrive at - finish