Vertaling van keep

Inhoud:

Engels
Nederlands
to keep, to hold, to maintain {ww.}
blijven 
aanhouden

I keep
you keep
we keep

ik blijf
jij blijft
wij blijven
» meer vervoegingen van blijven

Life is like riding a bicycle. To keep your balance you must keep moving.
Het leven is als fietsen. Om in balans te blijven moet je in beweging blijven.
You should keep in touch with Mr. Smith.
Je moet in contact blijven met meneer Smith.
to keep, to hold, to maintain {ww.}
houden
blijven 

I keep
you keep
we keep

ik houd
jij houdt
wij houden
» meer vervoegingen van houden

to keep, to stand firm, to behave {ww.}
standhouden
zich gedragen
zich handhaven
zich houden

I keep
you keep
we keep

ik houd stand
jij houdt stand
wij houden stand
» meer vervoegingen van standhouden

to keep, to rescue, to save {ww.}
redden 
behouden 
bergen 

I keep
you keep
we keep

ik red
jij redt
wij redden
» meer vervoegingen van redden

He came to my rescue.
Hij kwam mij redden.
Only peace can save the world.
Enkel vrede kan de wereld redden.
to keep, to hold, to maintain {ww.}
blijven 
bewaren
handhaven
aanhouden
behouden

I keep
you keep
we keep

ik blijf
jij blijft
wij blijven
» meer vervoegingen van blijven

Can you keep the eggs outside the fridge?
Kun je eieren bewaren buiten de koelkast?
I hope we will be able to keep in touch.
Ik hoop dat we in contact zullen kunnen blijven.
to keep, to mind, to observe, to comply, to mark, to obey, to respect, to watch, to abide, to abide by {ww.}
toezien
observeren
gadeslaan
toekijken
waarnemen 

I keep
you keep
we keep

ik zie toe
jij ziet toe
wij zien toe
» meer vervoegingen van toezien

to abstract, to restrain, to detain, to inhibit, to keep, to prevent, to stop, to withhold {ww.}
onttrekken
afhouden
onthouden
weghouden

I keep
you keep
we keep

ik onttrek
jij onttrekt
wij onttrekken
» meer vervoegingen van onttrekken

to record, to register, to enrol, to keep {ww.}
aantekenen 
boeken
registreren
vastleggen

I keep
you keep
we keep

ik teken aan
jij tekent aan
wij tekenen aan
» meer vervoegingen van aantekenen

to remain, to stay, to stay over, to abide, to keep, to rest, to stop {ww.}
blijven 
overblijven 
resten
resteren
toeven
verblijven

I keep
you keep
we keep

ik blijf
jij blijft
wij blijven
» meer vervoegingen van blijven

to conserve, to keep, to maintain, to preserve, to cache, to save, to store {ww.}
behouden 
bergen 
bewaren 
conserveren 
onderhouden 
overhouden

I keep
you keep
we keep

ik behoud
jij behoudt
wij behouden
» meer vervoegingen van behouden

to accomplish, to achieve, to keep, to observe, to perform, to exercise, to fulfil, to meet, to execute, to abide, to abide by {ww.}
nakomen
naleven
uitvoeren 
verrichten
vervullen
voltrekken

I keep
you keep
we keep

ik kom na
jij komt na
wij komen na
» meer vervoegingen van nakomen

to guard, to keep, to look after, to watch over, to preserve, to safeguard, to watch {ww.}
bewaren 
hoeden
bewaken 
de wacht hebben
waken over

I keep
you keep
we keep

ik bewaar
jij bewaart
wij bewaren
» meer vervoegingen van bewaren

to breed, to keep, to raise, to rear, to farm {ww.}
fokken
opfokken

I keep
you keep
we keep

ik fok
jij fokt
wij fokken
» meer vervoegingen van fokken

to hang onto, to hold, to retain, to keep, to maintain, to have {ww.}
houden
vasthouden
bijhouden

I keep
you keep
we keep

ik houd
jij houdt
wij houden
» meer vervoegingen van houden

Why can't I hold all these limes?
Waarom kan ik al deze limoenen niet vasthouden?
Keep to the right.
Rechts houden.

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Keep quiet.

Houd je rustig.

Keep your nose clean.

Blijf uit de problemen.

Keep to the right.

Rechts houden.

Keep the change, driver.

Hou het wisselgeld maar, hoor, chauffeur.

Keep the change!

Hou het wisselgeld!

Keep a cool head.

Houd het hoofd koel.

Please keep quiet.

Houd je alsjeblieft rustig.

Keep the door open.

Hou de deur open.

Please keep it secret.

Hou het alsjeblieft geheim.

Let's keep it.

Laten we het houden.

I keep thirteen cats.

Ik heb dertien katten.

Don't keep criticizing me!

Stop met me steeds te bekritiseren!

Please keep me informed.

Blijf mij op de hoogte houden.

Tom didn't keep his promise.

Tom heeft zijn belofte niet gehouden.

Keep the dictionary by you.

Hou het woordenboek bij je.


Gerelateerd aan keep

hold - maintain - stand firm - behave - rescue - save - mind - observe - comply - mark - obey - respect - watch - abide - abide bykeep - go - work - bear on