Vertaling van keep

Inhoud:

Engels
Nederlands
to keep, to mind, to observe, to comply, to mark, to obey, to respect, to watch, to abide, to abide by {ww.}
waarnemen 
toezien
observeren
toekijken
gadeslaan

I keep
you keep
we keep

ik neem waar
jij neemt waar
wij nemen waar
» meer vervoegingen van waarnemen

to keep, to rescue, to save {ww.}
redden 
bergen 
behouden 

I keep
you keep
we keep

ik red
jij redt
wij redden
» meer vervoegingen van redden

He came to my rescue.
Hij kwam mij redden.
Only peace can save the world.
Enkel vrede kan de wereld redden.
to keep, to hold, to maintain {ww.}
blijven 
aanhouden

I keep
you keep
we keep

ik blijf
jij blijft
wij blijven
» meer vervoegingen van blijven

Life is like riding a bicycle. To keep your balance you must keep moving.
Het leven is als fietsen. Om in balans te blijven moet je in beweging blijven.
You should keep in touch with Mr. Smith.
Je moet in contact blijven met meneer Smith.
to keep, to hold, to maintain {ww.}
houden
blijven 

I keep
you keep
we keep

ik houd
jij houdt
wij houden
» meer vervoegingen van houden

Keep to the right.
Rechts houden.
Let's keep it.
Laten we het houden.
to keep, to stand firm, to behave {ww.}
standhouden
zich gedragen
zich handhaven
zich houden

I keep
you keep
we keep

ik houd stand
jij houdt stand
wij houden stand
» meer vervoegingen van standhouden

to keep, to hold, to maintain {ww.}
aanhouden
behouden
bewaren
handhaven
blijven 

I keep
you keep
we keep

ik houd aan
jij houdt aan
wij houden aan
» meer vervoegingen van aanhouden

to abstract, to restrain, to detain, to inhibit, to keep, to prevent, to stop, to withhold {ww.}
weghouden
onthouden
onttrekken
afhouden

I keep
you keep
we keep

ik houd weg
jij houdt weg
wij houden weg
» meer vervoegingen van weghouden

to guard, to keep, to look after, to watch over, to preserve, to safeguard, to watch {ww.}
bewaren 
waken over
hoeden
de wacht hebben
bewaken 

I keep
you keep
we keep

ik bewaar
jij bewaart
wij bewaren
» meer vervoegingen van bewaren

Can you keep the eggs outside the fridge?
Kun je eieren bewaren buiten de koelkast?
to hang onto, to hold, to retain, to keep, to maintain, to have {ww.}
houden
vasthouden
bijhouden

I keep
you keep
we keep

ik houd
jij houdt
wij houden
» meer vervoegingen van houden

Why can't I hold all these limes?
Waarom kan ik al deze limoenen niet vasthouden?
Try to keep it down.
Probeer het stil te houden.
to breed, to keep, to raise, to rear, to farm {ww.}
opfokken
fokken

I keep
you keep
we keep

ik fok op
jij fokt op
wij fokken op
» meer vervoegingen van opfokken

to conserve, to keep, to maintain, to preserve, to cache, to save, to store {ww.}
behouden 
bergen 
bewaren 
conserveren 
onderhouden 
overhouden

I keep
you keep
we keep

ik behoud
jij behoudt
wij behouden
» meer vervoegingen van behouden

to accomplish, to achieve, to keep, to observe, to perform, to exercise, to fulfil, to meet, to execute, to abide, to abide by {ww.}
nakomen
naleven
uitvoeren 
verrichten
vervullen
voltrekken

I keep
you keep
we keep

ik kom na
jij komt na
wij komen na
» meer vervoegingen van nakomen

to record, to register, to enrol, to keep {ww.}
aantekenen 
boeken
registreren
vastleggen

I keep
you keep
we keep

ik teken aan
jij tekent aan
wij tekenen aan
» meer vervoegingen van aantekenen

to remain, to stay, to stay over, to abide, to keep, to rest, to stop {ww.}
blijven 
overblijven 
resten
resteren
toeven
verblijven

I keep
you keep
we keep

ik blijf
jij blijft
wij blijven
» meer vervoegingen van blijvenVoorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Keep quiet.

Houd je rustig.

Keep your nose clean.

Blijf uit de problemen.

Keep to the right.

Rechts houden.

Keep the change, driver.

Hou het wisselgeld maar, hoor, chauffeur.

Keep the change!

Hou het wisselgeld!

Keep a cool head.

Houd het hoofd koel.

Please keep quiet.

Houd je alsjeblieft rustig.

Keep the door open.

Hou de deur open.

Please keep it secret.

Hou het alsjeblieft geheim.

Let's keep it.

Laten we het houden.

I keep thirteen cats.

Ik heb dertien katten.

Don't keep criticizing me!

Stop met me steeds te bekritiseren!

Please keep me informed.

Blijf mij op de hoogte houden.

Tom didn't keep his promise.

Tom heeft zijn belofte niet gehouden.

Keep the dictionary by you.

Hou het woordenboek bij je.


Gerelateerd aan keep

mind - observe - comply - mark - obey - respect - watch - abide - abide by - rescue - save - hold - maintain - stand firm - behavekeep - go - work - bear on