Vertaling van obey

Inhoud:

Engels
Nederlands
to obey, to comply, to abide, to abide by {ww.}
gehoorzamen

I obey
you obey
we obey

ik gehoorzaam
jij gehoorzaamt
wij gehoorzamen
» meer vervoegingen van gehoorzamen

Children are to obey their parents.
Kinderen moeten hun ouders gehoorzamen.
We should always obey laws.
We moeten altijd de wetten gehoorzamen.
to keep, to mind, to observe, to comply, to mark, to obey, to respect, to watch, to abide, to abide by {ww.}
waarnemen 
toezien
observeren
toekijken
gadeslaan

I obey
you obey
we obey

ik neem waar
jij neemt waar
wij nemen waar
» meer vervoegingen van waarnemen

to obey {ww.}
gehoorzamen
luisteren

I obey
you obey
we obey

ik gehoorzaam
jij gehoorzaamt
wij gehoorzamen
» meer vervoegingen van gehoorzamen

We should obey the law no matter what happens.
Wat er ook gebeurt, wij moeten gehoorzamen aan de wet.
In any case you had better obey your parents.
In alle geval kunt ge beter gehoorzamen aan uw ouders.


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

We should always obey laws.

We moeten altijd de wetten gehoorzamen.

They didn't obey their parents.

Ze gehoorzaamden hun ouders niet.

We ought to obey the law.

We moeten ons aan de wet houden.

Children are to obey their parents.

Kinderen moeten hun ouders gehoorzamen.

People have to obey the rules.

Mensen moeten zich aan de regels houden.

We should obey the law no matter what happens.

Wat er ook gebeurt, wij moeten gehoorzamen aan de wet.

In any case you had better obey your parents.

In alle geval kunt ge beter gehoorzamen aan uw ouders.

It's our duty to always obey the law.

Het is onze plicht om de wet altijd te gehoorzamen.


Gerelateerd aan obey

comply - abide - abide by - keep - mind - observe - mark - respect - watchact