Vertaling van mark

Inhoud:

Engels
Nederlands
to mark, to check {ww.}
tekenen 
merken 

I mark
you mark
we mark

ik teken
jij tekent
wij tekenen
» meer vervoegingen van tekenen

to mark, to stamp {ww.}
zijn stempel drukken op
stempelen
afdrukken 
slaan
aanmunten

I mark
you mark
we mark

ik stempel
jij stempelt
wij stempelen
» meer vervoegingen van stempelen

mark, sign, signal, token {zn.}
teken [o]
signaal 
sein 
What does this mark mean?
Wat betekend dit teken?
To have doubts about oneself is the first sign of intelligence.
Aan zichzelf twijfelen is het eerste teken van intelligentie.
mark, counter, stamp {zn.}
merkteken
zegel
merk
mark {zn.}
mark
to keep, to mind, to observe, to comply, to mark, to obey, to respect, to watch, to abide, to abide by {ww.}
waarnemen 
toezien
observeren
toekijken
gadeslaan

I mark
you mark
we mark

ik neem waar
jij neemt waar
wij nemen waar
» meer vervoegingen van waarnemen

to distinguish, to differentiate, to discern, to discriminate, to mark {ww.}
onderkennen
onderscheiden
onderscheid maken tussen

I mark
you mark
we mark

ik onderken
jij onderkent
wij onderkennen
» meer vervoegingen van onderkennen

to denote, to mark, to motion {ww.}
aanduiden 
aangeven 
een teken geven
merken 
kenmerken
tekenen 

I mark
you mark
we mark

ik duid aan
jij duidt aan
wij duiden aan
» meer vervoegingen van aanduiden

distinction, renown, differentiation, discrimination, mark {zn.}
onderscheiding [v]
badge, insignia, mantle, mark, symbol {zn.}
insigne
wapen 
blazoen [o]
grade, mark {zn.}
beoordeling
cijfer
point, mark {zn.}
punt 
note, annotation, notation, mark, grade {zn.}
aantekening  [v]
notitie  [v]
nota [v]
noot
muzieknoot
character, mark, sign {zn.}
bewijs  [o]
blijk [o]
teken [o]
merkteken [o]
wenk


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

What does this mark mean?

Wat betekend dit teken?

Mark the words which you cannot understand.

Duid de woorden aan die je niet begrijpt.

Mark the words that you cannot understand.

Markeer de woorden die je niet begrijpt.

Be cheerful! Add an exclamation mark to all of your sentences!

Wees vrolijk! Plaats een uitroepingsteken op het einde van al je zinnen!

It seemed the quarrel would finally be talked out, when Mark added fuel to the fire by bringing up the question of who was guilty.

Het leek erop dat de ruzie eindelijk uitgepraat zou worden, toen Mark olie op het vuur gooide door te beginnen over de vraag wie de schuldige was.

Time has no divisions to mark its passage, there is never a thunderstorm or blare of trumpets to announce the beginning of a new month or year. Even when a new century begins it is only we mortals who ring bells and fire off pistols.

Tijd heeft geen onderverdelingen om het verstrijken ervan aan te duiden, er is nooit een onweersbui of trompetgeschal om het begin van een nieuwe maand of een nieuw jaar aan te kondigen. Zelfs wanneer er een nieuwe eeuw aanbreekt, zijn alleen wij stervelingen het, die klokken luiden en pistolen afschieten.


Gerelateerd aan mark

check - stamp - sign - signal - token - counter - keep - mind - observe - comply - obey - respect - watch - abide - abide by